profil

Scharakteryzuj ekspansję Rosji Radzieckiej / ZSRR praca ma zawierac 250 słów

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.3.2017 (15:31)
Znasz odpowiedź?