profil

Strefa klimatów okolobiegunowych i klimat górski.
1.na podstawie atlasu ustalcie jakie odmiany klimatu wystepuja w

tych strefach.
2wymieńcie obszary ktore zajmują te strefy klimatyczne
3.na podstawie klimatogramu dla stacji wostok scharakteryzujcie te strefy odpowiadajac na pytania>
*ile wynosi średnia roczna templerarura powietrza
*ile wynosi srednia suma rocznych opadow 
To tyle ;-) Powodzenia
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 15.3.2017 (21:09)
Znasz odpowiedź?