profil

Pomocyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!
Wybierz i opisz państwo w którym są łamane prawa człowieka
Proszę o opis na 1 lub 2

strony na dużej kartce A4
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 15.3.2017 (15:32)
Znasz odpowiedź?