profil

Poda ktoś odpowiedzi lub zdj sprawdzianu z odpowiedziami do sprawdzianu z geografii z działu Globalna Gospodarka

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 14.3.2017 (14:36)
Znasz odpowiedź?