profil

Pomocy mam to na jutro plisssss!!!!!!!!!!!!
Wybierz i opisz wybrany region turystyczny lub miasto zwracając uwagę na

walory przyrodnicze, pozaprzyrodnicze, infrastrukturę turystyczną , lokale gastronomiczne oraz dlaczego wybrałeś dany region.
Proszę o jak najszybszą odpoweidź.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.3.2017 (18:17)
Znasz odpowiedź?