profil

Odpowiec punktami ponirzej wszystkie podane kwasy, 
chlorowodorowy, siarkowodorowy, siarkowy(VI), siarkowy(IV),

azotowy(V), węglowy, fosforowy(V)
1. Tlenki kwasowe
2. Barwy wskaźników w kwasach.
3. Wzory sumaryczne i strukturalne kwasów:
4. Właściwości kwasów.
5. Reakcje otrzymywania kwasów.
6. Zastosowania kwasów.
7. Dysocjacja jonowa kwasów (zapis równania dysocjacji, zapis słowny równania dysocjacji)
50 pkt za rozwiązanie + 25 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.3.2017 (17:03)
Znasz odpowiedź?