profil

PILNE!!!

Przectawie w formie planu jeden współczesny zbrojny konflikt międzynarodowy i nadaj mu tytuł
I. Przyczyny

konfliktu (2,3)
II. Strony konfliktu (uczestnicy, walczący)
III. Obszar na którym toczy się konflikt
IV. Najważniejsze wydarzenia (hronologicznie)
V. Charakter walki
VI. Stan obecny
Potrzebuję na jutro!!!! 
Z góry bardzo dziękuję 😘😘
50 pkt za rozwiązanie + 25 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.3.2017 (20:17)
Darii212 13.3.2017 (12:35)

Potrzebuję to za 3 godziny proszę o rozwiązanie bardzo PILNE

Darii212 14.3.2017 (00:25)

Proszę jutro mam ostatni termin

Darii212 19.3.2017 (16:35)

Jeśli tego nie zrobię to nie przejdę mam ostateczny termin na czwartek

Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z wiedza o społeczeństwii