profil

RATUNKU POMÓŻCIE NIE MOGĘ TEGO PRZEJSC NA TEŚCIE :( ZE 20 RAZY TO ROBIŁAM :)

1. Mięśnie tylne kończyny dolnej

to?
pośladkowe wielki
średni i mały
gruszkowaty
czterogłowy uda
2. Mięśnie stożka rotatorów to część?
łokcia
ramienia
biodra
kolana
3. Podział mięśni ze względu na liczbę początkowych miejsc przyczepu, to mięsnie:
jednogłowe
dwugłowe
czterogłowe
pięciogłowe
4. Kości stępu składa się z?
4 kości
5 kości
6 kości
7 kości
5. Mięśnie przednie kończyny dolnej to?
krawiecki
prosty uda
m. obszerne uda
gruszkowaty
6. Czaszka to kość?
płaska
długa
pneumatyczna
7. Stawy krzyżowo-biodrowe są stawami?
półścisłymi
ścisłymi
nieruchomymi
ruchomymi
8. Z ilu stawów składają się połączenia kończyny dolnej?
3
4
6
8
9. Czaszkę dzielimy na kośći?
Mózgoczaszki
Twarzoczaszki
10. Szczęka i kość gnykowa to?
kości mózgoczaszki
kości twarzoczaszki
11. Największym mięśniem w obręczy barkowej jest mięsień?
naramienny
nadgrzebieniowy
podłopakowy
podgrzebieniowy
12. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa składa się z?
5 kręgów
6 kręgów
7 kręgów
12 kręgów
13. Połączenia kości dzielimy na?
ścisłe
półścisłe
nieruchome
ruchome
14. Mięśnie to około:
40% masy ludzkiego ciała
50% masy ludzkiego ciała
60% masy ludzkiego ciała
70% masy ludzkiego ciała
15. Masa kośćca dorosłego człowieka (bez szpiku) to ok?
9 kg
10 kg
11 kg
12 kg
16. Patologiczne wygięcie kręgosłupa do boku to?
lordoza
kifoza
skolioza
17. Mięsień prosty brzucha- rozpoczyna się na wysokości?
5-7 żebra
7-8 żebra
8-9 żebra
18. Największą trzeszczką w organizmie jest?
Rzepka
Kaletka
Patella
19. Wzrost napięcia mięśnia bez zmiany jego długości to skurcz:
izotoniczny
izometryczny
20. Kość udowa to kość?
długa
płaska
pneumatyczna
21. Fizjologiczne wygięcie kręgosłupa do przodu to?
lordoza
kifoza
skolioza
22. Mięśnie przednie ramienia to:
kurczowo ramienny
trójgłowy ramienia
dwugłowy ramienia
łokciowy
23. Kość promieniowa to kość?
kończyny górnej
kończyny dolnej
dłoni
stopy
24. Przemieszczenie jednej powierzchni stawowej w stosunku do drugiej to?
zwichnięcie
skręcenie
złamanie
25. Podział mięśni ze względu na kształt to mięśnie?
długie
szerokie
pierzyste
wąskie
26. Obojczyk składa się z?
Obojczyka
Łopatki
Kość ramienna
27. Śródręcze składa się z?
3 kości
5 kości
6 kości
7 kości
28. Liczba mięśni w ludzkim organizmie to około?
100-200
200-300
300-400
400-500
29. Mięśnie działające przeciw wykonywaniu jakiegoś ruchu, to mięśnie?
synergistyczne
antagonistyczne
30. Żebra prawdziwe to?
3 pary
5 par
7 par
8 par
Sprawdź test
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.3.2017 (15:44)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie