profil

Opisz krótko :
1. Zasoby wodne hydroswery , obieg wody w przyrodzie .
2.jakim ciągłym ruchom podlegają wody mórz i

oceanów.
3.Jak dzielimy morza z względu na położenie wzgledem lądów .
4.Co to jest system rzeczny , dorzecze , zlewisko , dział wodny i obszarości  bezodpływowy .
5.Czym różni się rzeka stała od okresowej i epizodycznej .
50 pkt za rozwiązanie + 25 pkt za najlepsze rozwiązanie - 5.3.2017 (13:06)
Fucklodzikemodzik 5.3.2017 (13:06)

Pilne !

Znasz odpowiedź?