profil

2 rzecz pospolita była państwem wielonarodowosciosym. Ziemię polskie różniły się od siebie pod względem

etnicznym i gospodarvzym. Do sukcesów zaliczyć można :
-
-
25 pkt za rozwiązanie + 13 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.3.2017 (16:20)
Znasz odpowiedź?