profil

Pomoze ktoś ?

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 9.3.2017 (20:34)
Cichociemny69 9.3.2017 (20:48)

W czym

Odpowiedzi
Layne
9.3.2017 (23:19)
2. sich ändern - Du änderst dich nicht
3. sich langweilen - Er langweilt sich nicht
4. sich verabreden - Wir verabreden uns nicht
5. sich freuen - Ihr freut euch nicht
6. sich verletzen - Es verletzt sich nicht
7. sich kämmen - Jens kämmt sich nicht
8. sich streiten - Anna streitet sich nicht
9. sich ärgern - Die Eltern ärgern sich nicht
10. sich waschen - Die Katze wäscht sich nicht
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie