profil

Homo habilis: 
Specyficzne umiejętności

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.3.2017 (19:03)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
8 pkt - 13.4.2017 (18:40)

Czym jest mutacja DNA, jakie są czynniki mutagenne