profil

Przekształć na jedno wypowiedzenie w mowie zależnej
- To właściwie nie naśladowanie, nie twórcze przetworzenie, a

nawet nie pastisz. To raczej żałosna karykatura.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.1.2017 (00:19)
Znasz odpowiedź?