profil

1. Wyjaśnij, jak wynalezienie maszyny parowej zmieniło życie ludzi w XIX wieku. Podaj dwa przykłady.a) b) 

3.

Wyjaśnij, jaki wpływ na życie ludzi miały poniższe osiągnięcia XIX-wiecznej medycyny.a) szczepionka przeciw wściekliźnie – b) środki znieczulające

4.  Zdecyduj, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli wpisz „prawda” lub „fałsz”
.A.Światło elektryczne pojawiło w domach w pierwszej połowie XIX wieku. 
B.Przykładem XIX-wiecznego miasta przemysłowego jest Łódź.
C. W XIX wieku we wszystkich zaborach zniesiono pańszczyznę i chłopi otrzymali na własność ziemię, którą uprawiali

5. Wyjaśnij, na czym polegały ciężkie warunki pracy robotników w XIX-wiecznej fabryce. Podaj trzy przykłady.a) b) c)

6.  Zdecyduj, który z poniższych opisów życia Marii Skłodowskiej-Curie jest w całości prawdziwy. Zaznacz odpowiadającą mu literę. 
A. Urodziła się w 1867 roku Warszawie, ale większośćżycia spędziła we Francji. Odkryła dwa nowe pierwias
tki: polon i rad. Jest pierwszą kobietą, która otrzymała Nagrodę No-bla – w 1903 roku w dziedzinie fizyki i w 1911 roku w dziedzinie chemii
.B. Urodziła się w 1897 roku w Paryżu. Francuska fizyczka i laureatka Nagrody Nobla, w 1903 roku w dziedzinie fizyki i w 1911 roku w dziedzinie chemii. 
C. Urodziła się w 1927 roku w Warszawie. Zajmowała się fizyką i chemią. Otrzymała Nagro-dę Nobla, w 1903 roku w dziedzinie fizyki i w 1911 roku w dziedzinie chemii.


7.. A. Na poniższej taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz wymieniony w zadaniu 6. rok, w którym Maria Skłodowska-Curie otrzymała po raz drugi Nagrodę Nobla.
B. Uzupełnij zdania. Rok, zaznaczony w części A zadania, to połowa wieku. Wiek ten rozpoczął się w roku, a zakończył w roku

8.  Wyjaśnij, co spowodowało zwiększenie produkcji rolnej w drugiej połowie XIX wieku. Podaj dwie przyczyny.a) b)

9.  Spośród sposobów spędzania wolnego czasu zaznacz te, które były charakterystyczne dla mieszkańców XIX-wiecznej wsi. Postaw znak X w odpowiednich kratkach. 
darcie pierza 
 wyjazdy na pikniki 
 czytanie gazet w kawiarniach 
 spotkania w karczmie


PRZEPRASZAM ŻE TAKIE DŁUGIE ALE MAM Z TEGO JUTRO SPR ! MOŻECIE POMÓC ?


5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.1.2017 (18:10)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z historii i społeczeństwa