profil

Uzupełnij zdania poprawną formą podanych struktur wyrażania przyszłości: will, be going to, the present simple

lub the present continuous.
1.
A: Scientists think that we _______ (all/own) robots in fifty years.
B: Really? I expect it _________ (happen) sooner than that.
2.
A: Hurry up! We ________ (meet) John and Andy in half an hour.
B: Oh, I didn't notice the time! John hates wainting around - he _______ (be)annoyed if we're late.
3.
A: I plan to go to university. I _______ (study) Computer Science.
B: I'm sure you _____ (enjoy) that.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 9.1.2017 (19:40)
Odpowiedzi
kurwajebanasukaburaka
9.1.2017 (19:42)
Sdopisz suka robi loda
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie