profil

Wyjaśnij pojęcia:
-koncesja
-cenzura
-manipulacja 
-publicystyka
-opinia publicza

50 pkt za rozwiązanie + 25 pkt za najlepsze rozwiązanie - 9.1.2017 (16:59) - przydatność: 100% - głosów: 2
Odpowiedzi
Daffidd
9.1.2017 (17:04)
Koncesja -akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt ten upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. cenzura-kontrola publicznego przekazywania informacji, ograniczająca wolność publicznego wyrażania myśli i przekonań. manipulacja-forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora. publicystyka-subiektywne gatunki wypowiedzi w środkach komunikacji społecznej  na publicznie interesujące w danym momencie tematy opinia publiczna-.reakcja zbiorowości ludzkich na działania polityczne i społeczne, wyrażany publicznie stan świadomości owych zbiorowości.
komentarze
master-X333 9.1.2017 (17:08)

wielkie dzięki !!!!! :)

Daffidd 9.1.2017 (17:10)

Nmzc :)

Przydatne rozwiązanie? Tak Nie