profil

Krzyżówki Genetyczne
Zad 1.
Kobieta ma proste włosy, jej partner włosy kręcone (jego ojciec miał proste włosy).

Wiedząc, że kręcone włosy są cechą dominującą, określ prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z kręconymi włosami w tej rodzinie. Sporządź i opisz odpowiednią krzyżówkę podając również stosunek genotypowy.
Zad 2.
Czy brązowoocy praworęczni rodzice mogą mieć niebieskookie leworęczne dziecko?
Odpowiedź uzasadnij wykonując odpowiednią krzyżówkę. Podaj stosunek fenotypowy oraz prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich fenotypów.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 8.1.2017 (21:19)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z biologii
23 pkt - 12.6.2018 (16:38)

CZYM SIĘ RÓŻNI. { Biotechnologia a Medycyna }