profil

Mikołaj Kopernik !!!!!!!!!!! plis

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 6.1.2017 (17:23)
Odpowiedzi
JOMPKON
7.1.2017 (10:30)

MIKOLAJ KOPERNIK BYŁ NAUKOWCEM KTÓRY RUSZYŁ RIEMIE A ZADRZYMAŁ
SLONICE
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie