profil

Przeczytaj fraszkę O żywocie ludzkim
Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy, Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy;

Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy, Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy. Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława, Wszystko to minie jako polna trawa; Naśmiawszy się nam i naszym porządkom, Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom.
1. w jakim znaczeniu użyto "fraszka" w 1 i 2 wersie utworu
2. wyjaśnij i uzasadnij sens słów "wszystko to mnie jako polna trawa"
3. do czego zostało porównane ludzkie życie a do czego sami ludzie
4. jakie przekonania na temat ludzkiego sensu życia odczytujesz z fraszki
5. jakie wpływ twoim zdaniem człowiek na własne życzenie podaj 3 argumenty
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 14.9.2017 (19:06)
Aktiwia1234 14.9.2017 (19:07)

Jak coś to 7 klasa

Znasz odpowiedź?