profil

1.Uzupełnij tabelę odpowiednimi formami czasowników. Tam gdzie nie mozna wskazać danej formy, postaw

kreskę.
Bezokolicznik:zjeść, lubić,ugrząść,wieść
i do każdego odmienić przez :
Czas teraźniejszy, 1 os. pl
czas przeszły; 2 os. lm. r.męskoosobowy
czas przyszły 2 os.lp
tryb rozkazujacy 1 os. lm.
tryb przypuszczający 3 os. pl. r.żeński.
prosze o jak najszybsze zrobienie zadania ;
2. Zapisz swoje spostrzeżenia z poprzedniego ćwiczenia w formie wniosku.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 14.9.2017 (19:05) - przydatność: 41% - głosów: 52
Aktiwia1234 14.9.2017 (19:07)

Jak coś to 7klasa

Odpowiedzi
bxw3d
14.9.2017 (19:51)
Jem,zjedliście, zjesz, zjedzmy, zjadłaby; lubię, lubiliście, lubmy, lubiłaby; grzęznę, ugrzęzliście, ugrzęzniesz, ugrzęźnijmy, ugrzęzłaby, wiodę, wiedliście, wiedźmy, wiodłaby
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie