profil

Pomocy!!! Meine Welttour 3. Zaczyna się nowy rok szkolny. Jakie towarzyszą Ci emocje i jakie masz plany? Wybierz

pięć zdań w lekcji 1.w podręczniku, a następnie utwórz z nich odpowiedź i ją zapisz.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.9.2017 (16:37)
Znasz odpowiedź?