profil

Prosze o pomoc ... 
1. Czy DNA przenosi informację genetyczną wirusa? Podaj hipotezę, przebieg doświadczenia, wyniki

doświadczenia i wnioski.
2.. Opisz, na czym polega orientacja łańcuchów polinukleotydowych DNA.
3.  Wyjaśnij, dlaczego końce liniowych cząsteczek DNA w starszych komórkach eukariotycznych ulegają skracaniu podczas kolejnych replikacji.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 10.9.2017 (12:40)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z biologii