profil

Zamień jednostki. Proszę z obliczeniami.
90 m/s =   km/h
180 m/s = km/h
270 m/s = km/h
20 m/s = km/h
10 m/s

= km/h
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 9.9.2017 (16:37)
Odpowiedzi
Patkaserwatka
10.9.2017 (03:24)
90m/s = 324 km/h
180m/s = 648 km/h
270m/s =972km/h 
20m/s= 72km/h
10m/s = 36km/h
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie