profil

Jak rozumiesz zdanie "Rzeczpospolita Polska jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli"

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 14.9.2017 (10:02)
Znasz odpowiedź?