profil

Pojecia na kartkówke do wyjaśnienia:  chronologia, wiek, tysiąclecie, era, taśma czasu

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 6.9.2017 (14:44)
Odpowiedzi
nagroda78
10.9.2017 (14:12)
CHRONOLOGIA-nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczeniu wydarzeń, zjawisk na podstawie przyjętego podziału czasu. Nazwa pochodzi od greckich słów chronos (czas) i logos (słowo, nauka).

WIEK-Wiek, stulecie (skrót: w.) – jednostka miary czasu równa 100 lat, liczona od roku kończącego się cyframi "01" do najbliższego roku kończącego się dwoma zerami, np. od 1501 do 1600 to wiek XVI.

TYSIĄCLECIE-(także milenium, millennium, z łac. mille annum – tysiąc lat) – pozaukładowa jednostka miary czasu obejmująca 1000 lat.

TAŚMY CZASU- mocno opierają się na wystroju graficznym i możliwościach artysty do obrazowania informacji. Mapa inwazji Napoleona na Rosję, której autorem był Charles Joseph Minard jest przykładem niestandardowej taśmy czasu, która używa również geografii jako część wizualizacji.
Taśma czasu może być również wykonana w wersji cyfrowej i interaktywnej. Ten typ taśm czasu nie jest obostrzony przez zwykłe ograniczenia przestrzeni.
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie