profil

Na podstawie źródeł wymień nazwisko polskiego uczonego, którego zaliczysz do pionierów badań biologicznych.

uzasadnij pisemnie swój wybór
10 pkt za rozwiązanie + 5 pkt za najlepsze rozwiązanie - 5.9.2017 (18:24)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z biologii