profil

Na podstawie źródeł wymień nazwisko polskiego uczonego, którego zaliczysz do pionierów badań biologicznych.

uzasadnij pisemnie swój wybór
10 pkt za rozwiązanie + 5 pkt za najlepsze rozwiązanie - 5.9.2017 (18:24)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z biologii
75 pkt - 14.5.2018 (18:36)

Omów różnicę pomiędzy stresem negatywnym a pozytywnym.


8 pkt - 14.5.2018 (18:22)

Podaj pięć sposobów radzenia sobie ze stresem.


8 pkt - 13.5.2018 (21:33)

Do czego przydaje się zmysł wzroku i węchu?