profil

Na podstawie źródeł wymień nazwisko polskiego uczonego, którego zaliczysz do pionierów badań biologicznych.

uzasadnij pisemnie swój wybór
10 pkt za rozwiązanie + 5 pkt za najlepsze rozwiązanie - 5.9.2017 (18:24)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z biologii
8 pkt - 16.11.2017 (18:06)

Jakie są funkcje szkieletu


15 pkt - 15.11.2017 (17:43)

DAWNE POGLĄDY NA KSZTAŁT ZIEMI


8 pkt - 15.11.2017 (14:19)

Umie ktoś zadanie 2 i 3


12 pkt - 13.11.2017 (18:23)

Wymień PLUSY I MINUSY WYBUDOWANIA TAMY ASUAŃSKIEJ