profil

Zadanie: Na kadrze z filmu o pszczołach, pszczoła pływa na kostce cukru. Zweryfikuj prawdziwość hipotezy:

Pszczoła nie może pływać na kostce cukru w filiżance z herbatą.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.9.2017 (20:32)
Znasz odpowiedź?