profil

Napisz jakie znaczenie dla życia na ziemi ma:
Odległość w jakiej znajduję się ona od słońca 
Otaczająca ją

atmosfera
Fakt, że jest na niej woda
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.9.2017 (16:07)
Znasz odpowiedź?