profil

1. Zespół pomiarowy ma za zadanie pomierzenie długości toru wyścigowego o kształcie owalnym. Odcinki proste

pomierzono niezależnie pięciokrotnie ze średnim błędem pojedynczego pomiaru mL= 0.005m. Długość odcinków krzywoliniowych w kształcie łuków kołowych o promieniu 1500 m obliczono na podstawie pomierzonego kąta środkowego. Kąt środkowy pomierzono w dwóch seriach ze średnim błędem jednej serii m=50cc. Z jaką dokładności wyznaczona została długość toru wyścigowego.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 1.9.2017 (14:45)
Znasz odpowiedź?