profil

Święty Błażej

drukuj
satysfakcja 84 % 106 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Święty Błażej

Biskup, męczennik, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli.
Popularność Świętego przejawiała się w ludowych zwyczajach. Lud widział w św. Błażeju opiekuna zwierząt domowych, czcił go jako patrona od chorób gardła i krwotoków. Jako swego patrona obrali św. Błażeja gręplarze i kamieniarze. Św. Błażej jest także patronem miasta Dubrownik w Chorwacji. W dniu św. Błażeja święci się skrzyżowane świece, zwane ?Błażejkami?, którymi następnie błogosławi się wiernych, aby zachować ich od bólu gardła. Czasem też poświęcano chleb, wino, wodę i owoce.

Atrybuty: pastorał; ptaki z pożywieniem; skrzyżowane świece w ręce lub skręcony toczek; zgrzebła, którymi go torturowano.
Święto liturgiczne: 3 lutego. W tym dniu święci się skrzyżowane świece, zwane błażejkami, którymi następnie błogosławi się wiernych, aby zachować ich od bólu gardła. Czasem też poświęcano chleb, wino, wodę i owoce.
Krótka Biografia: Osoba i życie św. Błażeja osnute są legendami. Żywy jednak przez wieki kult, jaki odbierał na Wschodzie i Zachodzie, świadczy o historyczności jego postaci i męczeńskiej śmierci. Według tradycji św. Błażej przyszedł na świat w Cezarei Kapadockiej (dzisiejsza Turcja). Początkowo pracował jako lekarz, jednakże zrezygnował ze swojego zawodu i udał się na pustynię, aby tam być bliżej Boga poprzez modlitwę i umartwienia. Po śmierci biskupa Sebasty w Armenii (dziś - Sivas w Turcji) miejscowe duchowieństwo, jak i wierni świeccy zwrócili uwagę na osobę św. Błażeja, wybierając go na swojego pasterza. W tym czasie na Wschodzie panował cesarz Liciniusz (306-323), pragnący zniszczyć chrześcijaństwo. Z tego też powodu wzniecił on krwawe prześladowanie. Św. Błażej schronił się wówczas do jednej z pieczar górskich i stamtąd nadal kierował swoją diecezją. Doniesiono jednak władzom o miejscu przebywania biskupa Błażeja. Aresztowano go i umieszczono w więzieniu, gdzie umacniał w wierze swoich wiernych tam przebywających. W więzieniu także uzdrowił w sposób cudowny syna pewnej kobiety, któremu ość przebiła gardło i groziło to uduszeniem. Gdy daremne stały się namowy i groźby kierowane do uwięzionego św. Błażeja wobec jego niezłomności w wierze, poddano go okrutnym torturom i w końcu ścięto bohaterskiego biskupa mieczem ? IV.
Troszkę o Święcię ku czci Świętego Błażeja : Obecnie liturgiczny obchód ku czci św.

Błażeja przypada na dzień 3 lutego i ma rangę wspomnienia dowolnego. W ?Liturgii Godzin? (t.III, s. 1103 - 1104) możemy zapoznać się z fragmentem kazania św. Augustyna wygłoszonego z racji święceń biskupich, w którym kaznodzieja mówi o potrzebie cierpienia pasterza za swoje owce. Tekst ten dostosowano do osoby św. Błażeja, który jako dobry pasterz cierpiał i oddał swoje życie w ofierze za owce (swoich diecezjan). Współcześnie w Kościele katolickim błogosławi się świece ku czci św. Błażeja i udziela się nimi błogosławieństwa obecnym w świątyni wiernym, tradycyjnie dotykając gardła skrzyżowanymi świecami (można to czynić, np. w domu i nie tylko w sam dzień poświęcony św. Błażejowi). Błogosławiąc świece kapłan mówi: ?(...) Dając świadectwo wiary św. Błażej, chwalebny biskup, zdobył palmę męczeństwa. Ty, Panie, udzieliłeś mu łaski leczenia choroby gardła, prosimy Cię, pobłogosław te świece, aby wszyscy wierzący przez wstawiennictwo św. Błażeja, zostali uwolnieni od chorób gardła i wszelkiego innego zła, i aby zawsze mogli Ci dziękować (...)?.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
9.12.2013 (13:17)

Bardzo dobre opracowanie :)

Typ pracy