profil

satysfakcja 82 % 32 głosów

Nowe kompetencje nauczyciela/wychowawcy w dobie współczesności.

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Nowe kompetencje nauczyciela/wychowawcy w dobie współczesności. Reforma oświaty stawia szkole nowe wymagania, modyfikując tym samym cele, zadania, treści oraz metody kształcenia i wychowania. Zmiany te oraz rosnące wciąż wymogi społeczeństwa wobec edukacji poszerzają funkcje szkoły i role nauczyciela. Ma to, przygotować uczniów do życia w społeczeństwie poprzez realizacje procesu edukacji. Bardzo często mówi się, że jakość kształcenia zależy od nauczycieli i ich kwalifikacji, wiedzy zawodowej, umiejętności oraz zaangażowania. Szczególnie istotna w procesie nauczania jest rola kompetencji nauczyciela. Jednym z wielu problemów w edukacji jest utrzymanie właściwych relacji nauczyciel-uczeń. Skuteczność w pracy nauczyciela zawdzięcza się umiejętnemu wykorzystaniu mądrości uczniów i stworzeniu sprzyjającemu edukacji, klimatu wzajemnego zaufania. Zagadnienie to jest ważne w kontekście zmian zachodzących w szkole w wyniku reformy edukacyjnej. Funkcjonujemy w świecie, opanowanym przez biurokrację i technikę, gdzie każda czynność, proces i produkt podlega standaryzacji. Dla każdego stanowiska pracy określane są kompetencje i kwalifikacje. ""Kiedy w mowie codziennej używamy słowa ?kwalifikacje?, rzadko myślimy o innych zaletach ludzkich, jak tylko o tych, które pozwalają wykonywać zadania zawodowe. ""(T. Nowacki, Kwalifikacje i autokreacja nauczycieli, ?Kompetencje współczesnego nauczyciela? pod red. K. Żegnałka, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2008,str.11)"" Pochodzenie słowa kwalifikacje ? qualitas -jakość-wskazuje że powstało ono w strumieniu dążeń jednostek i gromad ludzkich do podnoszenia jakości życia. "" (T. Nowacki, Kwalifikacje i autokreacja nauczycieli, ?Kompetencje współczesnego nauczyciela? pod red. K. Żegnałka, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2008,str.12)Pojęcie to związane jest z wielkim przemysłem i zakładami zatrudniającymi wielu pracowników na różnorodne stanowiska. Obecnie używa się wyrazu kompetencje zamiennie z terminem kwalifikacje, a ich charakterystyczną cechą jest to, że są one zawsze kategorią podmiotową""(?)są własnością danej osoby. Szczególnym atrybutem kompetencji jest dynamika ujawniająca się w działaniu, w relacji człowieka z rzeczywistością. Być może dlatego odkryto szczególną atrakcyjność i celowość stosowania tego terminu w odniesieniu do opisywania kwalifikacji określonych zawodów. Odnosi się to również do zawodu nauczyciela. ""(W. Strykowski, Szkoła współczesna i zachodzące w niej procesy, ?Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej?. Wydawnictwo empi2, str.23) Najczęściej wyróżniane typy kompetencji nauczyciela: ? Kompetencje merytoryczne. ? Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne. ? Kompetencje diagnostyczne. ? Kompetencje w dziedzinie planowania i projektowania, ? Kompetencje dydaktyczno-metodyczne. ? Kompetencje komunikacyjne. ? Kompetencje medialne i techniczne.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.