profil

Chemia kosmetyczna- cz.5 Węglowodory

drukuj
satysfakcja 60 % 22 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Temat: węglowodory

Węglowodory nasycone:

Są związkami składającymi się z węgla i wodoru. Podstawowym źródłem węglowodorów są surowce naturalne tzn. gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel kamienny. Powstały w wyniku przemian organizmów żywych w warunkach beztlenowych. Gaz i ropa powstały z martwych komórek bakterii natomiast węgiel powstał z paprotników zatopionych w bagnach.
Najprostszym węglowodorem nasyconym jest metan o wzorze CH4

Związki organiczne uszeregowane według wzrastających mas cząsteczkowych tworzą szereg homologiczny. W szeregu homologicznym każdy następny związek różni się o grupę ?CH2. wzór szeregu homologicznego węglowodorów nasyconych czyli Alkanów to:
CnH2n 2

Homologami metanu są:

- etan C2H6
- propan C3H8
- butan C4H10

Alkany mają wszystkie wiązania pojedyncze.

Związki organiczne należące do jednego szeregu homologicznego różnią się właściwościami fizycznymi (zmiany tych właściwości fizycznych następują regularnie) natomiast mają podobne właściwości chemiczne. W szeregu homologicznym alkanów od metanu do butanu to gazy, związki o liczbie atomów węgla od 5-15 to ciecze a powyżej 15 to ciała stałe.

Węglowodory nienasycone:
Dzielą się na Alkeny i Alkiny.

Alkeny mają jedno wiązanie podwójne. Podstawowym przedstawicielem alkenów jest eten o wzorze C2H4 o wzorze

Wzór szeregu homologicznego to:
CnH2n

Homologami etenu są:

- propen C3H6
- buten C4H8
- penten C5H10

Alkiny mają jedno wiązanie potrójne, podstawowym przedstawicielem jest etyn o wzorze .

Wzór szeregu homologicznego alkinów to :
CnH2n-2

Homologami etynu są:

- propyn C3H4
- butyn C4H6
- pentyn C5H8

Wyróżniamy także węglowodory aromatyczne których przedstawicielem jest benzen C6H6


Węglowodory stosowane jako surowce kosmetyczne:

a) nafta- jest to żółtawa ciecz, mieszanina węglowodorów, która używana jest w płynach na porost włosów.
b) olej wazelinowy- bezbarwna, oleista ciecz, mieszanina węglowodorów, nie rozpuszczalna w wodzie, używany jest do produkcji kremów, mleczek, olejków do opalania, brylantyny oraz do zabiegów kosmetycznych takich jak zmywanie i odtłuszczanie skóry.

Zwany olejem mineralnym.
c) olej parafinowy- jest to bezbarwna, oleista ciecz, zawierająca głównie węglowodory nasycone, nie rozpuszcza się w wodzie, służy do produkcji kremów, mleczek, olejków do opalania, płynów do włosów, brylantyny oraz do zabiegów kosmetycznych takich jak okłady, maseczki, masaże, odtłuszczanie skóry. Zwany olejem mineralnym.
d) Parafina- stała substancja, tłusta w dotyku, mieszanina węglowodorów, otrzymywana z ropy naftowej, wykorzystywana jest do produkcji szminek, kredek, kremów, mleczek oraz do okładów i masek parafinowych. Zwane czasami tłuszczami mineralnymi.
e) Wazelina- jest to bezwonna, mazista, biało żółta substancja otrzymywana z przerobu ropy naftowej. Zawiera głównie alkany posiadające 12-20 atomów węgla w cząsteczce, nie rozpuszcza się w wodzie. Używana jest w kremach, mleczkach, maściach, szminkach, kredkach, brylantynach, pudrach oraz do natłuszczania i masażu skóry. W mieszaninie z tłuszczem działa na skórę zmiękczająco czyli jest emulnientem. W kosmetyce stosuje się także wazelinę kosmetyczną (uwodnioną). Jest to mieszanina wazeliny i wody, która konserwowana jest kwasem borowym i zawiera dodatek substancji zapachowych. Zwane czasami tłuszczami mineralnymi.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy