profil

Na trzech wybranych przykładach dzieł malarskich lub rzeźbiarskich (innych niż zamieszczone w arkuszu), reprezentujących różne kierunki sztuki XX w., rozważ zagadnienie doboru środków artystycznych do tematyki dzieła w celu osiągnięcia jak na

drukuj
satysfakcja 43 % 26 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Na trzech wybranych przykładach dzieł malarskich lub rzeźbiarskich (innych niż zamieszczone w arkuszu), reprezentujących różne kierunki sztuki XX w., rozważ zagadnienie doboru środków artystycznych do tematyki dzieła w celu osiągnięcia jak największej siły wyrazu.

Artyści poprzez dzieła plastyczne wyrażali swoje myśli, idee, oddziaływali na opinię publiczną, szokowali? Wykorzystywali w swoich dziełach różne środki wyrazu, które miały na celu wydobyc myśl przewodnią dzieła i ukazac jego symboliczny sens. Od wykorzystania tych środków zależała siła wyrazu dzieła, która poniekąd decyduje o tym czy dane dzieło jest wielkie.
Pierwsze z wybrane przeze mnie dzieło reprezentujące kierunki sztuki XX w. , to rzeźba hiperrealistyczna sławnego przedstawiciela hiperrealizmu ? Duane Hanson zatytułowana ?Supermarket Lady?. Rzeźba przedstawia w sposób niezwykle drobiazgowy kobietę pchająca przed siebie wypchany do granic możliwości wózek z zakupami. Rzeźbę tę charakteryzuje niezwykle szczegółowe potraktowanie ludzkiego ciała; jest stworzona z fotograficzną wręcz dokładnością. Realistyczne przedstawienie nie ma jednak na celu jedynie zilustrowania ludzkiego ciała, ale jest to jeden ze środków wyrazu, którym dzieło oddziaływuje na odbiorcę. Rzeźba ma charakter karykatury, która ma wyśmiac i uwypuklic niezwykle konsumpcyjny charakter naszego współczesnego życia. Operując groteską przedstawia współczesną pogoń za dobrami materialnymi; towarem staję się praktycznie wszystko ? uczucia, idee, religia. Wartośc tych że towarów maleje, a w miejsce tych jakby się wydawało ważnych elementów życia wchodzą pieniądze i łatwa w odbiorze rozrywka. Ilustruje to dobitnie wypakowany wózek, który symbolizuje tu pogoń za dobrami materialnymi z pominięciem ważnych wartości i bezkrytyczny konsumpcjonizm, który stał się symbolem kultury popularnej. Z jednej strony dzieło należy do kultury popularnej i jest z nią ściśle związane, z drugiej strony krytykuje ją i ma do niej stosunek pejoratywny. Obnaża złe strony popkultury, która na dobre zawładnęła współczesnym światem. Dlatego też rzeźba ta ociera się o kicz, ponieważ należy do popkultury poprzez właśnie kicz ujawnia bezguście i upodobanie do łatwych rozrywek masy współczesnych odbiorców. Artysta wykorzystał jaskrawe kolory, karykaturę i wiernie odtworzył rzeczywistośc Rzeźba należy do nurtu XX w. kierunku o nazwie pop-art. Zapoczątkowany on został w Ameryce i Anglii w latach 50. Artyści tego kierunku operowali jaskrawymi barwami, w swoich dziełach podejmowali aktualne problemy. Tematyką ich dzieł często była otaczająca ich rzeczywistość. W swojej twórczości ukazywali przedmioty codziennego użytku (?Puszka zupy Campbell? Andy Warchol), gwiazdy kina czy rocka (?Manril Manroe? Andy Warchol).

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy