profil

satysfakcja 39 % 70 głosów

Wzory z fizyki - gimnazjum

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

1)RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY Każdy ruch jest zmienną położenia w czasie danego ciała lub układu ciał względem pewnego wybranego układu odniesienia. v= s/t <[v]= m/s, km/h> 2)RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY v= at <[a= m/s2> Dla ciała spadającego swobodnie: v= gt Prędkość średnia: vśr = v0 vk/2 Droga (gdy v0= 0): s= at2/2 Droga przebyta w czasie t: s= vśr*t, s= vo*t at2/2 Droga dla ciała spadającego swobodnie: s= gt2/2 3)RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY Wartość przyspieszenia (a) ze znakiem minus s= v0*t/2 4)RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU v=const, wektor v zmienia swój kierunek Okres: T= 1/f, T= 2?r/v Przyspieszenie dośrodkowe: ad= v2/r Siła do- i odśrodkowa: Fod,do= mv2/r 5)PĘD CIAŁA p?= mv? zasada zachowania pędu dla dwóch ciał początkowo spoczywających: m1v1 = m2v2 6)I ZASADA DYNAMIKI NEWTONA Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. 7)II ZASADA DYNAMIKI NEWTONA Jeżeli na ciało działają siły, to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym, pod warunkiem, że ich wypadkowa jest stała i nie jest równa zeru. Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała. a?= F?/m 8)III ZASADA DYNAMIKI NEWTONA Jeżeli ciało A działa na ciało b pewną siłą F to ciało B działa na ciało A siłą F o tym samej wartości i kierunku ale o przeciwnym zwrocie F?AB= -F?BA 9)PRAWO POWSZECHNEGO CIĄŻENIA (powszechnej grawitacji) Wartość, z jaka oddziałują na siebie dwa ciała punktowe jest wprost proporcjonalna do iloczynu stałej grawitacji oraz mas tych ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nim. F= G Mm/t2 G= 6,67*10-11 Nm2/kg2 10)SIŁA CIĘŻKOŚCI F?c= mg? 11)PRACA W= Fs <[W]= 1J = N*m = kg*m2/s2 > 12)MOC P= W/t <[P]= 1W = J/s> Dla ciał poruszających się ruchem jednostajnym: P= Fv 13)ENERGIA POTENCJALNA Ep= mgh 14)ENERGIA KINETYCZNA Ek= mv2/2 15)TEMPERATURA Kelvin: T= t 273o Celcjusz: t = T ? 273o 16)GĘSTOŚĆ SUBSTANCJI ?= m/v <[?]= kg/m3> 17)I ZASADA TERMODYNAMIKI Całkowita zmiana energii wewnętrznej układu ?U jest równa sumie ciepła Q dostarczonej do układu i pracy W wykonanej nad układem przez siły wewnętrzne. ?U = Q W <[Q]= J = Nm> ciepło właściwe: c= Q/m?T <[c]= J/ kg*K> ciepło topnienia = krzepnięcia = parowania = skraplania: c=Q/m 18)RUCH DRGAJĄCY Amplituda (A) ? to największe wychylenie ciała z położenia równowagi. Okres drgań (T) ? to czas, w którym ciało wykonuje pełne drganie, tzn. przebywa drogę od jednego skrajnego położenia do drugiego i z powrotem. T= 2? ?/g Częstotliwość (f) ? odwrotność okresu. Częstotliwość informuje nas, jaka jest liczba drgań w czasie 1s. Np. jeśli okres T= 1/2s, to w czasie 1 sekundy nastąpią dwa drgania, jeśli T=3 s, to w czasie 1s nastąpi 1/3 drgania itd. f= 1/T <[ f ] = 1/s = 1 herc (Hz)> 19)DŁUGOŚĆ FALI Długość fali to droga, jaka przebywa fala w czasie jednego okresu drgań cząsteczek. ?= vT, ?= v/f <[?]= 1m> 20)CIŚNIENIE p= F/s <[p]= 1P = N/m2> ciśnienie hydrostatyczne: p=?gh 21)PRAWO COULOMBA F= k q1q2/r2 k= 9*109 Nm2/r2 22)NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE U= WA?B/q 23)NATĘŻENIE PRĄDU I= Q/t <[I]= 1A = c/s> 24)PRAWO OHMA Natężenie prądu płynącego przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do końców przewodnika i odwrotnie. proporcjonalne do jego oporu. R= U/I <[R]= 1? = V/A> R= ? l/s 25) I PRAWO KIRCHOFFA Suma prądów wpływajacych jest równa sumie prądów wypływających z węzła. I1 I2 = I3 I4 I5 26)ŁĄCZENIE SZEREGOWE ODBIORNIKÓW Rz= R1 R2 R3 ? Rn U= U1 U2 U3 ? Un I=const 27)ŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE ODBIORNIKÓW 1/Rz = 1/R1 1/R2 = 1/R3 ? Rn U= const I = I1 I2 I3 ? In s 28)PRACA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO W= UIt, W= U2/Rt, W= I2R 29)MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO P=IU, P=W/t 30)PRĄD PRZEMIENNY W UZWOJENIACH TRANSFORMATORA U2/U1 = z2/z1 31)SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA Jest to oddziaływanie pola elektromagnetycznego na przewodnik w którym płynie prąd elektryczny. F= B*I*l <[B]= 1T (tesla)= kg/A*s2 > 32)SIŁA LORENTZA Jest to siła, która pole magnetyczne oddziałuje na cząstkę, która znalazła się w tym polu. FL= B*v*q 33)STRUMIEŃ MAGNETYCZNY Wartość strumienia magnetycznego określa jak dużo linii pola przenika przez dana powierzchnię S. ?= BS 34)ZDOLNOŚĆ SKUPIAJĄCA SOCZEWKI Z= 1/f 35)ENERGIA FOTONU E= hf Stała Plancka: h= 6,62*10-34 Js 36)ZASADA ZACHOWANIA ENERGII W ZJAWISKU FOTOELEKTRYCZNYM hf= W mv2/2 37)ENERGIA SPOCZYNKOWA CZĄSTKI E = mc2


Podobne tematy:
parcie wzór na siłę ciężkości fizyka wzór na gęstość gęstość Siła ciężkości wzór na parcie ciśnienie Ciśnienie hydrostatyczne WSZYSTKIE
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy zobacz wszystkie
20.9.2010 (19:26)

@blackk666 kopiuj-wklej...

6.3.2010 (16:20)

@pitixpl Praca skopiowana i nieumiejętnie wklejona 1 synu

10.1.2010 (18:14)

@imosek8 moze i wzory sa dobre ale praa wykonana tragicznie...zero przejrzystosci.....nic nie widac....dopiero jak ktos wie o co chodzi, to zrozumie

3.12.2009 (15:07)

@ada2203 może się przyda zobaczymy;)

Typ pracy


Zadania z Fizyki
Nieaktywny
Fizyka 10 pkt 23.10.2014 (17:27)

Opisz przyśpieszenie : - definicja, -przyśpieszenie jako wektor dla ciała rozpędzającego się, - przyśpieszenie jako wektor dla ciała hamującego,...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Fizyka 10 pkt 20.10.2014 (19:33)

z1. Przyśpieszenie samochodu poruszającego się po lini prostej wynosi a = m/s. Ile wynosi średnia prędkość samochodu w ciągu trzech pierwszych...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Fizyka 30 pkt 16.10.2014 (09:24)

pomiędzy okładki kondensatora płaskiego dostały się dwie bańki mydlane. Pierwsza duża bańka ma bardzo mały ładunek elektyczny i siła powietrza...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Fizyka 10 pkt 15.10.2014 (13:51)

Oblicz szybkość ciałą poruszającą się po okręgu o promieniu 100 m o masie 1000 kg wiedząc że działa siła dośrodkowa  Daje naj :

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Fizyka 30 pkt 14.10.2014 (14:59)

Zad.1 Samochód w czasie 15 minut przebył drogę 18 km.Jaką drogę przebędzie on w czasie 2,5 godziny gdy będzie poruszać się  z taką samą jak na...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 23 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.