profil

satysfakcja 39 % 71 głosów

Wzory z fizyki - gimnazjum

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie
Podobne tematy:
parcie wzór na siłę ciężkości fizyka wzór na gęstość gęstość Siła ciężkości wzór na parcie ciśnienie Ciśnienie hydrostatyczne WSZYSTKIE

1)RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY Każdy ruch jest zmienną położenia w czasie danego ciała lub układu ciał względem pewnego wybranego układu odniesienia. v= s/t <[v]= m/s, km/h> 2)RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY v= at <[a= m/s2> Dla ciała spadającego swobodnie: v= gt Prędkość średnia: vśr = v0 vk/2 Droga (gdy v0= 0): s= at2/2 Droga przebyta w czasie t: s= vśr*t, s= vo*t at2/2 Droga dla ciała spadającego swobodnie: s= gt2/2 3)RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY Wartość przyspieszenia (a) ze znakiem minus s= v0*t/2 4)RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU v=const, wektor v zmienia swój kierunek Okres: T= 1/f, T= 2?r/v Przyspieszenie dośrodkowe: ad= v2/r Siła do- i odśrodkowa: Fod,do= mv2/r 5)PĘD CIAŁA p?= mv? zasada zachowania pędu dla dwóch ciał początkowo spoczywających: m1v1 = m2v2 6)I ZASADA DYNAMIKI NEWTONA Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. 7)II ZASADA DYNAMIKI NEWTONA Jeżeli na ciało działają siły, to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym, pod warunkiem, że ich wypadkowa jest stała i nie jest równa zeru. Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała. a?= F?/m 8)III ZASADA DYNAMIKI NEWTONA Jeżeli ciało A działa na ciało b pewną siłą F to ciało B działa na ciało A siłą F o tym samej wartości i kierunku ale o przeciwnym zwrocie F?AB= -F?BA 9)PRAWO POWSZECHNEGO CIĄŻENIA (powszechnej grawitacji) Wartość, z jaka oddziałują na siebie dwa ciała punktowe jest wprost proporcjonalna do iloczynu stałej grawitacji oraz mas tych ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nim. F= G Mm/t2 G= 6,67*10-11 Nm2/kg2 10)SIŁA CIĘŻKOŚCI F?c= mg? 11)PRACA W= Fs <[W]= 1J = N*m = kg*m2/s2 > 12)MOC P= W/t <[P]= 1W = J/s> Dla ciał poruszających się ruchem jednostajnym: P= Fv 13)ENERGIA POTENCJALNA Ep= mgh 14)ENERGIA KINETYCZNA Ek= mv2/2 15)TEMPERATURA Kelvin: T= t 273o Celcjusz: t = T ? 273o 16)GĘSTOŚĆ SUBSTANCJI ?= m/v <[?]= kg/m3> 17)I ZASADA TERMODYNAMIKI Całkowita zmiana energii wewnętrznej układu ?U jest równa sumie ciepła Q dostarczonej do układu i pracy W wykonanej nad układem przez siły wewnętrzne. ?U = Q W <[Q]= J = Nm> ciepło właściwe: c= Q/m?T <[c]= J/ kg*K> ciepło topnienia = krzepnięcia = parowania = skraplania: c=Q/m 18)RUCH DRGAJĄCY Amplituda (A) ? to największe wychylenie ciała z położenia równowagi. Okres drgań (T) ? to czas, w którym ciało wykonuje pełne drganie, tzn. przebywa drogę od jednego skrajnego położenia do drugiego i z powrotem. T= 2? ?/g Częstotliwość (f) ? odwrotność okresu. Częstotliwość informuje nas, jaka jest liczba drgań w czasie 1s. Np. jeśli okres T= 1/2s, to w czasie 1 sekundy nastąpią dwa drgania, jeśli T=3 s, to w czasie 1s nastąpi 1/3 drgania itd. f= 1/T <[ f ] = 1/s = 1 herc (Hz)> 19)DŁUGOŚĆ FALI Długość fali to droga, jaka przebywa fala w czasie jednego okresu drgań cząsteczek. ?= vT, ?= v/f <[?]= 1m> 20)CIŚNIENIE p= F/s <[p]= 1P = N/m2> ciśnienie hydrostatyczne: p=?gh 21)PRAWO COULOMBA F= k q1q2/r2 k= 9*109 Nm2/r2 22)NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE U= WA?B/q 23)NATĘŻENIE PRĄDU I= Q/t <[I]= 1A = c/s> 24)PRAWO OHMA Natężenie prądu płynącego przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do końców przewodnika i odwrotnie. proporcjonalne do jego oporu. R= U/I <[R]= 1? = V/A> R= ? l/s 25) I PRAWO KIRCHOFFA Suma prądów wpływajacych jest równa sumie prądów wypływających z węzła. I1 I2 = I3 I4 I5 26)ŁĄCZENIE SZEREGOWE ODBIORNIKÓW Rz= R1 R2 R3 ? Rn U= U1 U2 U3 ? Un I=const 27)ŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE ODBIORNIKÓW 1/Rz = 1/R1 1/R2 = 1/R3 ? Rn U= const I = I1 I2 I3 ? In s 28)PRACA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO W= UIt, W= U2/Rt, W= I2R 29)MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO P=IU, P=W/t 30)PRĄD PRZEMIENNY W UZWOJENIACH TRANSFORMATORA U2/U1 = z2/z1 31)SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA Jest to oddziaływanie pola elektromagnetycznego na przewodnik w którym płynie prąd elektryczny. F= B*I*l <[B]= 1T (tesla)= kg/A*s2 > 32)SIŁA LORENTZA Jest to siła, która pole magnetyczne oddziałuje na cząstkę, która znalazła się w tym polu. FL= B*v*q 33)STRUMIEŃ MAGNETYCZNY Wartość strumienia magnetycznego określa jak dużo linii pola przenika przez dana powierzchnię S. ?= BS 34)ZDOLNOŚĆ SKUPIAJĄCA SOCZEWKI Z= 1/f 35)ENERGIA FOTONU E= hf Stała Plancka: h= 6,62*10-34 Js 36)ZASADA ZACHOWANIA ENERGII W ZJAWISKU FOTOELEKTRYCZNYM hf= W mv2/2 37)ENERGIA SPOCZYNKOWA CZĄSTKI E = mc2


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy zobacz wszystkie
20.9.2010 (19:26)

@blackk666 kopiuj-wklej...

6.3.2010 (16:20)

@pitixpl Praca skopiowana i nieumiejętnie wklejona 1 synu

10.1.2010 (18:14)

@imosek8 moze i wzory sa dobre ale praa wykonana tragicznie...zero przejrzystosci.....nic nie widac....dopiero jak ktos wie o co chodzi, to zrozumie

3.12.2009 (15:07)

@ada2203 może się przyda zobaczymy;)

Typ pracy


Gan351 rozwiązane zadanie
Fizyka 50 pkt 28.10.2014 (21:42)

1.Oblicz wartość siły, którą musimy działać na piłke o masie 0,5 kg, aby poruszała się z przyspieszeniem o wartości 3 m/s (s do kwadratu) 2.Oblicz...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

SzalonaDomi31 rozwiązane zadanie
Fizyka 150 pkt 28.10.2014 (19:39)

Z łuku wystrzelono strzałę pionowo do góry. Strzała wzniosła się na pewną wysokość, następnie spadła i wbiła się w ziemię. opisz, jakie zaszły...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 113 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

SzalonaDomi31 rozwiązane zadanie
Fizyka 50 pkt 28.10.2014 (19:23)

Zad.7/70 Fizyka, 2 gimnazjum. Z łuku wystrzelono strzałę pionowo do góry. Strzała wzniosła się na pewną wysokość, następnie spadła i wbiła się w...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

czarek2120 rozwiązanych zadań
Fizyka 10 pkt 28.10.2014 (17:00)

Witam prosiłbym o rozwiązanie mi takiej belki.już mówie co trzeba zrobić: nalezy wyznaczyć sobie dowolne liczby q i l i trzeba obliczyć deltax...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

pavellod100 rozwiązanych zadań
Fizyka 10 pkt 28.10.2014 (11:53)

Jakie wymagania kwalifikacyjne powinien mieć pracownik, któremu powierzono wymianę żarówki?

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.