profil

Plusy i minusy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

drukuj
satysfakcja 71 % 495 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PLUSY

* Rozwój edukacji i szkolnictwa
(dofinansowania dla uczniów otwierają drogę do nauki w obcych krajach, Polsce są oraz w dalszym ciągu będą modernizowane i odnawiane szkoły, włączenie polskiego szkolnictwa w programy edukacyjne UE umożliwia wymianę międzynarodową oraz udział w edukacyjnych projektach międzynarodowych, wprowadzenie jednolitego systemu oceniania na poziomie szkolnictwa wyższego, ułatwiony dostęp do uczelni zagranicznych, wzrost konkurencji między uczelniami, co przekłada się na wyższą jakość kształcenia);

* Zlikwidowanie granic
(możliwość swobodnego przekraczania granic, osiedlenia się oraz podjęcia pracy na terenie Unii, likwidacja cła, co się wiąże ze zniżką cen produktów sprowadzanych do Polski, mamy także szerszy dostęp do edukacji w innych krajach);

* Korzyści ekonomiczne
(podwyższenie tempa wzrostu PKB o 1,4 punktu procentowego w latach 2001-2005 oraz o 0,7 punktu w latach 2006-2010, zwiększenie dynamiki inwestycji i konsumpcji oraz stopniowe zwiększanie dynamiki eksportu (po początkowym wzroście importu), zahamowanie inflacji, większa stabilność otoczenia biznesu, gospodarki oraz rynków finansowych, zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych do Polski);

* Prestiż na arenie międzynarodowej jako członek ważnej organizacji międzynarodowej
(obecność Polaków w instytucjach i administracji UE, wiąże się to z możliwością wpływu Polski na polityki wspólnotowe oraz udział w procesie decyzyjnym, Polska stała się podmiotem w stosunkach międzynarodowych- współdecydując o polityce prowadzonej przez UE, ma również wpływ na decyzje, których byłaby jedynie biernym obserwatorem, bądź nawet przedmiotem pozostając poza strukturą organizacyjną UE);

* Usprawnienie handlu
(dotacje unijne pomogły to w pewnym stopniu naszemu krajowi stanąć na nogi w dziedzinie nowoczesnej produkcji, a także pozwoliło zaistnieć małym przedsiębiorstwom gospodarczym, nastąpiło stopniowe zniesienie barier dla wymiany handlowej, dostęp do ogólnoeuropejskiej certyfikacji towarów i działalności zapewnia łatwiejszą możliwość sprzedaży na rynkach zagranicznych, konieczność dostosowywania do norm europejskich jest gwarantem wysokiej jakości sprzedawanych towarów lub oferowanych usług, jest duży popyt zewnętrzny na polskie towary, otwarcie rynku zamówień publicznych dla dostawców z całej Unii Europejskiej - na rynku Polskim może stanowić zagrożenie dla polskich przedsiębiorców, ale równocześnie jest to dla nich szansa na wejście na rynek międzynarodowy);

* Korzystne zmiany na rynku pracy
(środki dostępne w ramach funduszy strukturalnych przyczyniają się wzrostu oferty szkoleniowej, a tym samym zwiększonej jakości kapitału ludzkiego, poprawy funkcjonowania administracji rynku pracy oraz aktywizacji bezrobotnych, dają możliwość przekwalifikowania, oferują

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
11.10.2011 (22:03)

Popieram. Zajebista praca. Piąteczka jak nic :D

5.3.2011 (15:35)

bardzo fajna praca przydała mi się do napisania referatu :) szkoda tylko że nie ma wstępu i jakiegoś podsumowania, ale jest okey :D
Wielkie dzięki ! ;]

Typ pracy