profil

Rola ZSRR w II wojnie światowej

drukuj
satysfakcja 48 % 38 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

II wojna światowa trwała w latach 1939 - 1945 i był to pierwszy konflikt o charakterze totalnym. Największą rolę w nim odegrały Niemcy, ZSRR, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. 1.09.1939r. rozpoczęła się agresja armii Hitlera na Polskę, 17.09.1939r. na Rzeczpospolitą napada Związek Radziecki. Stało się to za sprawą podpisanego 23.08.1939r. Paktu Ribbentrop - Mołotow, wraz z tajnym protokołem dodatkowym dotyczącym sparwy polskiej. Następnie do wojny przystąpiły Francja i Wielka Brytania co oznaczało włączenie do walk ich kolonii np. w Afryce. Z upływem czasu konflikt ogarnął cały świat.

Rola ZSRR w II wojnie światowej była zmienna i wiązała się z aktualnymi potrzebami oraz potencjalnymi zyskami mocarstwa, kreowanymi przez Stalina.

Związek Radziecki zawarł pewna formę sojuszu z Niemcami jescze przed 23 sierpnia. Gdy po I wojnie światowej kraj ten miał zakaz zbrojeń ZSRR udostępniło Niemcom poligony wojskowe oraz dostarczało przyszłej ojczyźnie faszyzmu surowce strategiczne (żelazo, paliwo, ropa naftowa). Miało to na celu zyskanie sojusznika, a w razie ewentualnej wojny nabytki terytorialne. Pomoc rozwinęła się po spotkaniu ministrów Ribbentropa i Mołotowa. Związek Radziecki po napaści na Polskę miał uzyskać wpływy na terenach wschodnich okupowanrgo państwa. Armia Czerwona zajmuje oprócz Polski również kraje ościenne dla niej na wschodzie, które jesienią '39r. podpisują układy gwarancyjne, a latem '40r. Litwa, Łotwa i Estonia zostają wcielone do ZSRR. 30.11.1939r. wybucha wojna z Finlandią, która nie podpisała układu z Rosją. Związek Radziecki zyskuje w ten sposób 10% terytorium atakowanego państwa na mocy traktatu pokojowego z 12.03.1940r. Wobec zagrożenia ze strony Niemiec ZSRR wiosną '41 roku zawiera układ o nieagresji z Japonią, w ten sposób Stalin mógł skoncentrować wojska i uwagę na zachodniej granicy państwa. 22.06.1941r. Niemcy wypełniają założenia Planu Barbarossa i atakują Związek Radziecki. 12.07.1941r. podpisane zostaje brytyjsko - radzieckie porozumienie o wspólnej walce przeciwko Niemcom. Po utworzeniu Karty Atlantyckiej powstaje ''Wielka Koalicja'' z Wielka Brytanią, Stanami Zjednoczonymi i ZSRR na czele. W ten sposób Związek Radziecki zyskuje silną pozycję w ogarniętej wojną Europie, co ułatwia Stalinowi rozszerzanie komunizmu. Pozycję ZSRR wzmacnia zwrot na froncie wschodnim, gdzie po długich walkach Armia Czerwona wypycha wojska niemieckie z terytorium Związku Radzieckiego i spych je spowrotem na front zachodni gdzie dominuja już alianci, w ten sposób Rosja zajumuje terytoria do Wisły gdzie biernie przygląda się agonii powstania warszawskiego. Wielka Trójka, czyli Churchill, Roosevelt oraz Stalin, na wielu konferencjach podejmowała kwestie ważne dla Europy w czasie wojny i po jej zakończeniu. Przywódca Związku Radzieckiego często zajmował stanowisko sprzeczne z pozostałymi uczestnikami spotkań.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
3.4.2011 (19:41)

Kto to pisał? Zanim zacznie się pisać pracę warto poczytać to i owo. Przynajmniej z wikipedii. tekst zawiera wiele błędów i nie logicznych zdań. Cytat:

"Armia Czerwona nie brała udziału w żadnych walkach na froncie zachodnim."

Kurde, nacierali od Stalingradu/Moskwy do Berlina. Teraz się dowiadujemy, że wcale nie walczyli tylko odbywali wycieczkę krajoznawczą.

Historia powszechna