profil

Czym są sakramenty dla chrześcijanina?

drukuj
satysfakcja 56 % 123 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Czym są sakramenty dla chrześcijanina?

Według Katechizmu Kościoła katolickiego "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131).
Dla każdego chrześcijanina sakramenty święte ustanowione przez Chrystusa są znakami łaski, przez które udzielane nam jest życie Boże. Sakramenty potrzebne są nam także do np. poprawiania swych błędów (sakrament pokuty), do głębszego poznawania naszej wiary i przyjmowania do naszego serca Chrystusa (sakrament eucharystii). Do przyjmowania sakramentów potrzebne jest nam odpowiednie wprowadzenie. Do poszczególnych sakramentów jesteśmy przygotowywani podczas zajęć religii.
Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych i dla wierzących. W Kościele katolickim istnieje łącznie siedem sakramentów. Są to:
? chrzest
? bierzmowanie (s. zstąpienia Ducha Świętego)
? Eucharystia (eucharystia pierwsza komunia Św.)
? pokuta (spowiedź, sakrament pokuty i pojednania)
? namaszczenie chorych
? kapłaństwo
? małżeństwo
Sakramenty dzielimy na:
? Sakramenty, które można przyjąć tylko w stanie łaski uświęcającej ? tzw. sakramenty żywych (bierzmowanie, Eucharystia, namaszczenie chorych, święcenia (potocznie kapłaństwo, małżeństwo) i takie, które przyjmuje się dla zgładzenia grzechów ? tzw. sakramenty umarłych (chrzest, pokuta).
? Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), sakramenty uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych), sakramenty w służbie komunii i posłania wiernych(święcenia (potocznie kapłaństwo), małżeństwo)
? Sakramenty, które można przyjąć raz w życiu, czyli niepowtarzalne (chrzest, bierzmowanie, święcenia (potocznie kapłaństwo) i takie, które można przyjąć wiele razy, czyli powtarzalne (Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, małżeństwo).


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
5.5.2011 (15:37)

czym morze być sakrament

Zakres materiału