profil

Formy oporu stosowane przez Polaków

drukuj
satysfakcja 61 % 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Formy oporu stosowane przez Polaków:
- Bierny opór i działalność informacyjna
- bojkotowano niemieckie zarządzenia, łamano zakazy, zrywano urzędowe obwieszczenia i plakaty, ignorowano zarządzenie o zakazie posiadania radioodbiorników i słuchania alianckich stacji radiowych, wydawano prasę konspiracyjna
- w 1942 powołano pod przewodnictwem S. Korbonskiego Kierownictwo Walki Cywilnej przy Delegaturze, które miało kierować cywilnym ruchem oporu społeczeństwa (podziemne sady; wyroki na zdrajców i kolaborantów)
- akcje dywersyjne (np. Wydrukowano obwieszczenie o ewakuacji Niemców z GG w II 1944)
- produkcja i kolportaż wydawnictw w języku niemieckim podważających zaufanie do Hitlera
- mały sabotaż prowadzony przez dzieci i młodzież
- napisy na murach, rozrzucanie ulotek, śpiewanie zakazanych piosenek
- Szare Szeregi ? czyli wcześniej Związek Harcerstwa Polskiego
- Organizacja Małego Sabotażu ?Wawer? pod dowództwem A. Kaminskiego
gromadzono informacje, prowadzono wywiad
- Polacy zdobyli rakietę V-2, która grupa uczonych zbadała i wysłała dane aliantom
- Sabotaż gospodarczy i przemysłowy
- rozwój nielegalnego handlu, szmugiel żywności ze wsi do miast, okradanie władz okupacyjnych, ukrywanie inwentarza przed władzami
- strajki w zakładach produkcyjnych
- hasło ?Pracuj powoli Polaku? i żółwie
- Walka o kulture
- do czynnych szkol podstawowych wprowadzono programy tajnego nauczania języka polskiego, historii i gegry
- tajne komplety, czyli kształcenie na wszystkich szczeblach nauczania w prywatnych domach (Związek Nauczycielstwa Polskiego pod kryptonimem Ton ? tajna organizacja nauczycielstwa)
- wydawana poezja podziemnie (KK Baczynski, T. Borowski, T. Gajcy)
- przedstawienia teatralne nielegalne wystawy
- ratowano zabytki, przechowywano archiwa, eksponaty muzealne, dokumentowano zbrodnie wojenne
- Kościół ? pomoc schronienia, materialna itp (np. Kolbe)
- Komenda AK ? Biuro Informacji i Propagandy z płk J. Rzepeckim na czele
- W obronie Zydow
- w 1939 powstał Żydowski Związek Woskowy
- w 1942 w getcie ? Żydowska Organizacja Bojowa
- w XII 1942 powołano Rade POmcy Zydom ?Zegota?
- Polacy pomagali w

zdobywaniu fałszywych dokumentów, w ucieczkach w getta, dostarczali żywność i leków, ukrywali Żydów
- Walka Zbrojna
- szkolenie wosjkowe, dzialalnosc konspiracyjnych szkol woskowych, produkcja i gromadzenie broni i sprzętu
- w AK powstaly wyspecjalizowane komórki do walki z okupantem (Związek Odwetu; Oddział Specjalnych Akcji ?OSA? ? wykonywanie wyroków śmierci)
- ?Wachlarz? ? akcje na tylach frontu wschodniego
- 1942 ? powołano jednolite Kierownictwo Dywersji
- niszczenie torów kolejowych, fabryk, sprzętu, lokale niemieckie, napady na banki, etc
- akcja por Arsenałem ? 26 II 1943 ? uwolnienie 20 więźniów
- powstanie w getcie warszawskim ? 19 IV 1943
- zamach na Kutschere ? szefa SS i policji w Wawie
- Walki Partyzanckie
- partyzantka powrześniowa (Kielecczyzna, Bory Tucholskie, Lubelszczyzna)
- region tarnobrzeski ? ?Jędrusie? ? pod Jasińskim
- Zamojszczyzna ? obrona wysiedlanych ? bitwa pod Wojda, w II 1943 pod Zaboreczem
- utworzenie Gwardii Ludowej w 1942 ? od 1944 Armia Ludowa
okolice Puszczy Solskiej, lasach janowskich i parczewskich ? bitwy partyzanckie
Konferencje w Teheranie, Jalcie i Poczdamie
Pod koniec 1943 w Teheranie i w styczniu 1945 w Jałcie doszło do spotkań przywódców głównych państw koalicji antyhitlerowskiej ? Churchil, Roosevelt, Stalin. Uzgodnili oni, ze po zakończeniu wojny Niemcy będą podzielone na cztery strefy okupacyjne (Fr, USA, ZSRR, Ang.) i pozostaną pod kontrola międzynarodową. Określili również podstawowe zasady Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przywódcy zachodni zaakceptowali radzieckie nabytki terytorialne z lat 1939 ? 1941 oraz fakt powstania radzieckiej strefy wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej. Stalin zgodził się zaś pozostawić Austrie i Grecje poza obszarem swoich bezpośrednich zainteresowań. W Jałcie ZSRR zobowiązał się do wypowiedzenia wojny Japonii, najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu działań wojennych w Europie. Postanowienia jałtańskie zostały potwierdzone na konferencji przywódców trzech zwycięskich mocarstw, która odbyła się w Poczdamie już po kapitulacji Niemiec. Podczas obu konferencji decydujący glos mieli przywódcy USA i ZSRR. Te porozumienia określiły na kilka dziesięcioleci podział stref wpływów miedzy mocarstwami.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
21.5.2011 (19:24)

z nieba mi ta praca spadła :) dzięki ;**

Historia powszechna