profil

Wizerunek współczesnego menadżera- czyli jak powinien wyglądać menadżer jutra

drukuj
satysfakcja 75 % 8 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

BIBLIOGRAFIA :

1. Józef Penc Menedżer w uczącej się organizacji , Wydawnictwo : Menadżer , Łódź 2002, ISBN 83-912624-2-1

2. Leszek Kozioł Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne , Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa-Kraków 2002, ISBN 83-01-13786-X

3. Janusz Śniadecki, Bogdan Nogalski Etyka Menadżerska , Wydawnictwo Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. Z o.o., Bydgoszcz 1996, ISBN 83-86827-41-6

4. Derba Benton Menadżer i charyzma , Gdański Wydawnictwo Psychologiczne , Gdańsk 2004, ISBN 83-89574-03-9

5. Teresa Marcinów Szkolny Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Świat Ksiązki, Warszawa 1999, ISBN 83-72227-351-0

Słowo menadżer pochodzi z języka angielskiego (manager). Według słownika wyrazów obcych jest to osoba zajmująca się organizowaniem występów artysty i kierująca jego sprawami administracyjno-finansowymi. Druga definicja przedstawia nam menadżera jako osobę zajmującą stanowisko kierownicze lub samodzielne w jakiejś firmie. Członek kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. Kierownik, dyrektor.
Dostrzegamy coraz większe znaczenie zasad i norm etycznych w codziennej działalności wszystkich podmiotów gospodarczych. Każdy więc kto uważa się już za menedżera lub kto ma zamiar w najbliższej przyszłości nim zostać, z pewnością chciałby poznać systemy wartości, oraz kryterium ich wyboru, które przyczyniły się do powstania różnych zasad i norm etycznych stosowanych we współczesnym biznesie. Obecnie zajmiemy się terminem etyka ( gr. Ethikos- zwyczajowy , od ethos ?obyczaj). Miał on podwójne znaczenie. Oznaczał po prostu moralność lub też określał naukę o zasadach moralnych. Etyka postała w starożytności, jako nauka o człowieku (Sokrates 270-399 p.n.e), w przeciwieństwie do fizyki, zajmującej się badaniem natury. Wszelki niewymuszony i przemyślany czyn zakłada refleksję oraz decyzję natury moralnej. Gdy tylko rozmyślamy o naszym życiu i o znaczeniu , jakie pragniemy mu nadać, stajemy przed problemem moralnym. Znalazł on w historii myśli ludzkiej dwa rozwiązania. Według pierwszego najwyższym celem człowieka jest szczęście. Według drugiego ostatecznym i najważniejszym celem działalności ludzkiej powinno być dążenie do cnoty czyli działanie wolne ,,otwarte? na uniwersalne ludzkie wartości etyczne (moralność dobra , obowiązku, uczuć, czynu, inspiracji).Dzisiaj przyjmuje się, że moralność jakiegoś czynu nie polega na zawartości jego treści, ale na sposobie jego wykonania. Np. można sponsorować coś lub kogoś interesowanie w nadziei na jakiś rewanż, wzrost prestiżu. W rzeczywistości człowiekiem moralnym nie jest ten, kto niesie pomoc nieszczęśliwym interesownie czy kierując się uczuciem, ale ten kto robi dla zasady. Współczesna moralność występuje bardziej jako teoria stosunków z innymi ludźmi, jako filozofia komunikacji.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
15.4.2011 (15:56)

Dlaczego zus i us nie jest moralny ?

Typ pracy