profil

Prawo czynnikiem ładu społecznego

drukuj
satysfakcja 67 % 6 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Moralnosc- zespol norm zachowania,wg ktorych ocenia sie postepowania ludzi spoleczenstwa czy panstwa. U podloza uksztaltowanych w procesie historycznym norm morlanych lezy ocena, co jest dobre, a co zle.Za dobre uwaza sie to, co przez wiekszosc jest uznawane, aprobowane. Za zle, to codezaprobuje, odpycha.
Cechy państwa prawa-ustroj demokratyczny, hierarchicznosc systemu zrodel prawa, przestrzeganie procedur prawnych, rownosc wobec prawa, jasne i stablne prawo
KONSTYTUCJONIZM- zalozenie, ze organy panstwowe stanowiace i stosujace prawo czynia to w sposob zgodny z konstytucja
ZASADA PRYMATU USTAWY-wyraza sue tym,ze dominujacym zrodlem prawa jest ustawa. Instytucja gwarantujaca owa zgodnosc jest sadownictwo konstytucyjne.
KSZTALTOWANIE SIE KONCEPCJI PANSTWA
PLATON-krytyk demokratycznego panstwa, sformulowal poglad,ze idealne, sprawiedlwe panstwo to rzadzone przez filozofow, w ktorym " powinny panowac ustawy".
ARYSTOTELES- czlowiek powinien zyc zgodnie z natura w panstwie, w ktorym powinny rzadzic prawa, a nie ludzie.Prawo sprawiedliwe powinno dawac te same uprawnienia lub nakladac te same ciezary ludzi nalezacych do wspolnoty.
CYCERO-podstawa idealnego ustroju reoublikanskiego sa takie zasady jak sprawiedliwosc, slusznosc, zgoda, uczciwosc, przyzwoitosc i wolnosc.
JOHN LOCKE i MONTESKIUSZ- podzial wladzy na legislatywe oraz podporzadkowana jej egzekutywe(wykonawcza).Wg niego w spoleczenstwie politycznym wladza powinna nalezec do wiekszosci posiadajacej zdolnosc tworzenia prawa, ktoremu wszyscy podlegaja. Natomiast Monteskiusz w swoim dziele proponowal podzial wladz na ustawodawcza, wykonawcza i sadownicza. Wladze te sa od siebie oddzielone, ale rownoczesnie uzupelniaja sie i rownowaza. Tylko tak zorganizowane panstwo moze dac pelna gwarancje swobod obywatelskich.
NOWOCZESNA KONCEPCJA PANSTWA-XIX w. wklad wniesli Niemcy.po raz pierwszy uzyli terminupanstwo prawa, IMMANUEL KANT- zdefiniowal panstwo jako zwiazek ludzi pozostajacych pod rzadami prawa.Z kolei niemcieccy pozytywisci prawni byli autorami pojecia panstwa ustaw. Anglosasi odwolywani sie do pojecia rzadow prawa.
NAJWAZNIEJSZYM ZALOZENIEM KONCEPCJI PANSTWA PRAWA- ograniczenie wladzy prawem, w celu ochrony jednostki przed arbitralnymi dzialaniami panstwa, co gwarantuje obywatelom spolecznego bezpieczenstwa.
PANSTWO NIEDEMOKRATYCZNE- nie dopuszcza stosowania wobec siebie zadnych ograniczajacych regul prawnych
ZASADY PANSTWA PRAWA WG KONSTYTUCJI RP-
trybunal Konstytucyjny- niezawistny organ panstwowy powolany na mocy ustawy z 1985 oczekujacy o zgodnosci z Konstytucja RP ustaw i umow miedzynarodowych, aktow normatywnych wydanych przez naczelne i centralne organy panstwa, orzekajacy w sprawie skarg konstytucyjnych oraz sporow kompetencyjnych.

Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy