profil

satysfakcja 41 % 200 głosów

Struktura ludności Polski według płci i wieku

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

STRUKTURA LUDNOŚCI - procentowy udział poszczególnych grup ludności w ogólnej liczbie ludności danego obszaru, zwykle kraju. Najczęściej oblicza się strukturę ludności: wiekową (piramida wieku), narodowościową, wyznaniową, zawodową, a także określa się procent mieszkańców wsi i miast, zwykle z odrębnym wyróżnieniem miast dużych i małych. Niekiedy dane o strukturze ludności podaje się osobno dla obu płci. DEMOGRAFIA - jest dziedziną nauki, która zajmuje się: życiem, powstawaniem i przemijaniem społeczności ludzkiej, w równej mierze jej opisem liczbowym (przyrostem naturalnym, migracjami), strukturą (wieku, płci, zawodową, narodowościową, wyznaniową), jak również jej rozmieszczeniem przestrzennym i dalszymi czynnikami, w szczególności społecznymi i socjologicznymi, które wpływają na jej zmiany. W śledzeniu i odkrywaniu praw rządzących tymi zmianami, jak również w ich prognozowaniu, demografia stosuje metody statystyczne. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STRUKTURĘ LUDNOŚCI POLSKI WEDŁUG WIEKU: a) systematyczne zmniejszanie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym w wyniku spadającej liczby urodzeń; b) stosunkowo duża liczba ludności w wieku produkcyjnym, tj. 19-59 lat dla kobiet i 19-64 lata dla mężczyzn (w 2001 r. ? 61,2% ogółu ludności); c) stałe zwiększanie się liczby ludności w wieku poprodukcyjnym; d) wyraźne starzenie się społeczeństwa na skutek spadku liczby urodzeń i wydłużenia średniej długości życia; e) występowanie dwóch bardzo licznych przedziałów wiekowych, tj. 40-55 lat i 20-24 lata, które odpowiadają kolejnym wyżom demograficznym; f) stosunkowo mała liczba ludności w grupach wiekowych: 58-64 lata, 30-34 lata i 0-5 lat. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STRUKTURĘ LUDNOŚCI POLSKI WEDŁUG PŁCI: a) Współczynnik feminizacji: - Ogólny I typu ? określa stosunek liczby kobiet w danym okresie do ogólnej liczby ludności, - Ogólny II typu ? określa stosunek liczby kobiet w danym okresie do liczby mężczyzn w tym okresie. b) Współczynnik maskulinizacji: - Ogólny I typu ? określa stosunek liczby mężczyzn w danym okresie do ogólnej liczby ludności, - Ogólny II typu ? określa stosunek liczby mężczyzn w danym okresie do liczby kobiet w tym okresie. c) Wśród noworodków przeważają dzieci płci męskiej d) Druga wojna światowa wywarła duży wpływ na strukturę demograficzną Polski. W wyniku działań powojennych oraz eksterminacyjnej działalności okupantów ginęło więcej mężczyzn niż kobiet. Spowodowało to zdeformowanie struktury ludności według płci. Duża przewaga liczebna kobiet wśród roczników starszych jest zjawiskiem w świecie naturalnym, jednak nie jest ona tak duża, jak w przypadku ludności polski. LICZBA KOBIET I MĘŻCZYZN W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDZIAŁACH WIEKOWYCH wiek mężczyźni kobiety 0-4 1344017 1275591 5-9 1601869 1529658 10-14 1715903 1644339 15-19 1604200 1534866 20-24 1367628 1309822 25-29 1254316 1207181 30-34 1425098 1392608 35-39 1664043 1644083 40-44

Autor asia15948
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy


Zadania z Geografii
Nieaktywny
Geografia 10 pkt wczoraj o 20:27

Najwazniejsze informacje o kostaryce religia kultura klimat jezyk tak ogolnie wszysto ..

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Geografia 100 pkt wczoraj o 14:43

Potrzebuje szybciutko kilka informacji o Czechach a mianowicie Czeskie konflikty i czeskie sojusze . Proszę o rychłą pomoc

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 75 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Geografia 10 pkt wczoraj o 14:18

Potrzebuje szybciutko kilka informacji o Czechach a mianowicie Czeskie konflikty  i czeskie sojusze .  Proszę o rychłą pomoc

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Geografia 10 pkt 24.10.2014 (11:46)

Wyjasnij dlaczego gorne granice wiecznie zielonych lasow mieszanych sa wyżej położone w andach niz w himalajach]

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Geografia 200 pkt 23.10.2014 (18:38)

W warszawie (52*N 21*E) jest godzina 15:10 czasu slonecznego. Oblicz ktora godzina czasu slonecznego i strefowego jest w 3 miejscowosciach na...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 150 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.