profil

Wielka Rewolucją Francuska, Czasy Napoleońskie oraz polska sprawa u boku napoleona

drukuj
satysfakcja 42 % 12 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PRZYCZYNY WYBUCHU REWOLUCJI WE FRANCJI:
-brak reform w imię absolutyzmu oświeconego
-przestarzałe struktury feudalne (duchowieństwo i szlachta ? rób ta co chce ta
Chłopi i mieszczanie uciśnieni)
-powiększenie dziury budżetowej przez ciągłe wojny Francji i utrzymywanie dworu
-klęska nie urodzaju ? brak pieniędzy ? zrzucenie winy na rządzących
- roszczenia stanu III ? zwiększenie ich liczby dwukrotnie na stanach generalnych
-Emmanule Sazes ? nic nie może się odbywać bez stanu III gdyż oni są narodem

DATY:
1789 ? zwołanie stanów generalnych przez ludwika XIV
Początek WIELKIEJ REWOLUCJI: stan III żąda wspólnych obrad, zostają wypędzeni z
miejsca obrad.
1789 - stan III ogłasza się konstytuantą, król wysyła na nich wojska w celu spacyfikowania
1789 VII 14 ? zdobycie przez rewolucjonistów BASTYLII
1789 VIII 26 ? podpisanie DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA i OBYWATELA:
- wolność
-prawo do własności ziemskiej przez chłopów i mieszczan
- zniesienie monarchii absolutnej
- powstanie klasycznej monarchii z 3-podziałem władzy
- zniesienie zasad feudalnych
1791 IX 3 ? uchwalenie konstytucji Francuskiej:
- nie w pełni realizuje D.P.Cz.i O.
- wydana po to aby zabezpieczyć interesy burżuazji
- obywateli podzielono na 4 klasy według majątku
- prawa wyborcze mieli ludzie zamożni
- władza ustawodawcza wybierana co 2 lata
- władza wykonawcza król
- powołuje ministrów
- prawo veta do ustaw
- Władzę sprawuje burżuazja i ziemiaństwo czyli najbogatsza warstwa.
- Zgromadzenie utawodawcze (parlament):
- lewica (chcieli republiki)
- rewolucja burżuazyjna (żyrondyści)
- rewolucja ludowa (górale)
- centrum (nie mieli wykształconego programu)
- prawica (chcieli monarchii konstytucyjnej z roku 1791r.)
1792 ? początek WOJNY FRANCJI Z AUSTRIĄ wspomaganą przez Prusy i arystokrację francuską
1792 ? bitwa na polach pod Valmy (armia Francuska vs. Pruska): Prusy wycofują się bo złapała
Ich epidemia czerwonki ? czyt. SranieJ
1792 ? powstanie REPUBLIKI, pozbawienie władzy króla i jego aresztowanie.
1793 ? wytoczenie procesu Ludwikowi Kapetowi (ludwik XIV) i jego ścięcie
1793 ? 97 ? PIERWSZA KOALICJA ANTY ? FRANCUSKA: Austria, Prusy, Hiszpania, Holandia i GB

STRUKTURY RZĄDZĄCE WE FRANCJI:
PODCZAS MONARCHI:
-prawica: ROYALISCI ? zwolennicy króla
-środek: BAGNO
-lewica: ŻYRONDYSĆI, KORDELIERZY, JAKOBINI, WŚCIEKLI (górale)
PODCZAS REPUBLIKI:
-prawica: ŻYRONDYŚCI
-środek: BAGNO
-lewica: RESZTA
PODCZAS REPUBLIKI PO KLĘSKACH NA

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy