profil

Postępowanie sądowo-administracyjne

drukuj
satysfakcja 68 % 56 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Geneza postępowania sądowo-administracyjnego.
2. Zasady postępowania sądowego.
3. Tryb wnoszenia skargi do sądu administracyjnego.
4. Badanie dopuszczalności skargi.
5. Przypadki wszczęcia postępowania sądowego na podstawie wniosku.
6. Zagadnienia podmiotowe: sąd (zagadnienie właściwości, skład sądu, wyłączenie sędziego),


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki
Typ pracy