profil

Rola mediów w wychowaniu

drukuj
satysfakcja 54 % 15 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rola mediów w wychowaniu

We współczesnym świecie jakże ważną rolę spełniają media, które często nazywane są ?czwartą władzą?. ?Media to przedmioty, materiały, urządzenia przekazujące odbiorcom określone informacje (wiadomości, komunikaty) poprzez słowo, obrazy, dźwięki (?)? . Uważam, iż są ważnym a jednocześnie dominującym elementem w życiu dziecka.
Do mediów zalicza się: prasę, telewizję, radio i Internet. Z pewnością są ? (?)środkiem wychowawczym, źródłem wielorakich wiadomości i przeżyć wywierających wpływ na rozwijanie zainteresowań i kształtowanie postaw? . Stwarzają także możliwość rozwijania postaw moralnych, wyobraźni, zdolności do twórczego myślenia oraz zdobywania nowych doświadczeń. Mogą wpajać człowiekowi wartości, wzorce, którymi będzie mógł kierować się w życiu. Niemożna jednak uznać, iż mają tylko pozytywną rolę w wychowaniu, gdyż są przyczyną zagrożeń, którym należy się również bliżej przyjrzeć. Myślę, iż nie każdy program telewizyjny czy prasa zawiera w sobie treści wpływające korzystnie na odbiorców.
Pragnę przedstawić rolę mediów w wychowaniu skupiając się na ich oddziaływaniu pozytywnym, a także postaram się nakreślić problemy wynikające z ich istnienia.
Z pewnością odznaczają się ciekawymi treściami, a jakże różne formy przedstawiają wzory zachowań. Chcę podkreślić, iż media pozostawiają duży ślad w umyśle dziecka, gdyż nie skupiają się jedynie na przekazywaniu informacji, ale wpływają na sferę emocjonalną, moralną, zaś celem wychowania moralnego jest ?(?) przekazywanie wiedzy o problemach moralnych i rozwijanie umiejętności rozpoznawania tego, co złe, niegodziwe (?)? .
Media dają szansę umożliwiającą rozwój osobowości, spostrzegania, rozbudzania zainteresowań, poznawania świata poprzez programy edukacyjne, rozrywkowe.
Dzięki mediom dziecko może dostrzec wartości takie jak: tolerancja, pokój czy miłość.
Każdy program i prezentowane zachowania są odbierane przez jednostkę indywidualnie.
Podaje się, iż telewizja ukazuje wzory do naśladowania, które są przez dzieci przejmowane a realizowane w sposobie zachowania, postrzegania czy wyrażania się. Uważam, iż tylko niektóre programy ukazują jakże istotne społeczne wartości i idee. Telewizja wpływa na rozwijanie zainteresowań oraz może być wykorzystywana jako pomoc dydaktyczna w zdobywaniu i uzupełnianiu wiedzy. Często programy zachęcają również
do dyskusji, refleksji czy własnej interpretacji. Pozwalają dzieciom i młodzieży odprężyć się, zrelaksować poprzez treści rozrywkowe. Uważam, iż mogą także wspierać rodziców
w procesie wychowania bowiem pomagają przygotować dziecko do życia w społeczeństwie. Niektóre programy oddziałują niekorzystnie na psychikę dziecka, gdyż mogą wywoływać stres związany z przeżywaniem losów bohaterów.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy