profil

satysfakcja 33 % 61 głosów

Symbole i oznaczenia zagrożeń chemicznych

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Symbole i oznaczenia zagrożeń chemicznych Codziennie spotykamy w swoim otoczeniu substancje chemiczne. Nie każdy wie jakie są skutki nie umiejętnego używania, przechowania, możliwego spożycia bądź kontaktu za skórą, oczami? Najczęściej spotykanymi skutkami nieumiejętnego przechowywania, obsługi i zastosowania środków chemicznych są: - oparzenia chemiczne; - oparzenia termiczne; - wybuchy; - powstawianie szkodliwych gazów; - skażenie gleby, wody, powietrza oraz organizmu człowieka. - śmierć. Brak podstawowej wiedzy z zakresu BHP oraz nie przestrzeganie wytycznych/instrukcji zastosowania i posługiwania się daną substancją chemiczną oraz symboli ostrzegawczo-informacyjnych umieszczonych na opakowaniu może prowadzić do wypadków począwszy od podrażnienia skóry po śmierć włącznie. W zależności od substancji, mieszaniny bądź związku chemicznego należy postępować w odpowiedni sposób, np. - oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp. - zadbaj o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, dzieci, osób niepełnosprawnych, zwierząt domowych. - w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem, udaj się na wyższe kondygnacje, np. do sąsiadów. W przypadku amoniaku - kieruj się do pomieszczeń, położonych na niskich kondygnacjach. Przykładowe działanie niektórych substancji chemicznych: Chlor, CI2 Gaz drażniący i duszący; w zetknięciu z wilgotną powierzchnią błon śluzowych powstaje kwas podchlorawy, chlorowodór, wolne rodniki tlenowe i inne związki chlorowe o silnym działaniu biologicznym ? zagrożenie wybuchu. Tlenek węgla, CO (czad) Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: gaz duszący, wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe. Karbid, CaC2 W kontakcie z wodą wyzwala łatwopalne gazy. Substancja żrąca Cyjanek potasu, KCN Substancja o działaniu duszącym wskutek hamowania oddychania tkankowego powodującego niedotlenienie tkanek, zwłaszcza ośrodkowego układu nerwowego. Działa silnie drażniąco. Niebezpieczne materiały chemiczne dzielą się na następujące grupy: ? substancje i preparaty toksyczne ? powodują ostre lub chroniczne zatrucia prowadzące często do zejść śmiertelnych, ? substancje i preparaty szkodliwe ? powodują schorzenia ustroju na wskutek zatrucia, ? substancje i preparaty gorące ? po zetknięciu z żywą tkanką powodują jej zniszczenie, ? substancje i preparaty drażniące ? wywołują stany zapalne skóry, błon śluzowych i oczu, ? substancje i preparaty neurotoksyczne ? mogą uszkodzić centralny układ nerwowy i nerwy obwodowe, ? substancje i preparaty uczulające (alergiczne) ? wywołują w ustroju odczyn typu uczuleniowego, ? substancje i preparaty o właściwościach narkotycznych ? mogą wywołać stan oszołomienia lub utraty przytomności, ? substancje i preparaty rakotwórcze ? mogą być przyczyną powstania zmian

Autor gierczak
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.