profil

Symbole i oznaczenia zagrożeń chemicznych

drukuj
satysfakcja 34 % 65 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Symbole i oznaczenia zagrożeń chemicznych

Codziennie spotykamy w swoim otoczeniu substancje chemiczne. Nie każdy wie
jakie są skutki nie umiejętnego używania, przechowania, możliwego spożycia bądź kontaktu za skórą, oczami?
Najczęściej spotykanymi skutkami nieumiejętnego przechowywania, obsługi i zastosowania środków chemicznych są:
- oparzenia chemiczne;
- oparzenia termiczne;
- wybuchy;
- powstawianie szkodliwych gazów;
- skażenie gleby, wody, powietrza oraz organizmu człowieka.
- śmierć.

Brak podstawowej wiedzy z zakresu BHP oraz nie przestrzeganie wytycznych/instrukcji zastosowania i posługiwania się daną substancją chemiczną oraz symboli ostrzegawczo-informacyjnych umieszczonych na opakowaniu może prowadzić do wypadków począwszy od podrażnienia skóry po śmierć włącznie.

W zależności od substancji, mieszaniny bądź związku chemicznego należy postępować w odpowiedni sposób, np.
- oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp.
- zadbaj o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, dzieci, osób niepełnosprawnych, zwierząt domowych.
- w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem, udaj się na wyższe kondygnacje, np. do sąsiadów. W przypadku amoniaku - kieruj się do pomieszczeń, położonych na niskich kondygnacjach.

Przykładowe działanie niektórych substancji chemicznych:

Chlor, CI2
Gaz drażniący i duszący; w zetknięciu z wilgotną powierzchnią błon śluzowych powstaje kwas podchlorawy, chlorowodór, wolne rodniki tlenowe i inne związki chlorowe o silnym działaniu biologicznym ? zagrożenie wybuchu.
Tlenek węgla, CO (czad)
Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: gaz duszący, wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe.
Karbid, CaC2
W kontakcie z wodą wyzwala łatwopalne gazy. Substancja żrąca
Cyjanek potasu, KCN
Substancja o działaniu duszącym wskutek hamowania oddychania tkankowego powodującego niedotlenienie tkanek, zwłaszcza ośrodkowego układu nerwowego. Działa silnie drażniąco.

Niebezpieczne materiały chemiczne dzielą się na następujące grupy:

? substancje i preparaty toksyczne ? powodują ostre lub chroniczne zatrucia prowadzące często do zejść śmiertelnych,
? substancje i preparaty szkodliwe ? powodują schorzenia ustroju na wskutek zatrucia,
? substancje i preparaty gorące ? po zetknięciu z żywą tkanką powodują jej zniszczenie,
? substancje i preparaty drażniące ? wywołują stany zapalne skóry, błon śluzowych i oczu,
? substancje i preparaty neurotoksyczne ? mogą uszkodzić centralny układ nerwowy i nerwy obwodowe,
? substancje i preparaty uczulające (alergiczne) ? wywołują w ustroju odczyn

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy