profil

Napęd hydrauliczny

drukuj
satysfakcja 71 % 175 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Napęd hydrauliczny - urządzenie służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytworzenia do miejsca napędzanego za pomocą cieczy. Zasada działania napędów hydraulicznych oparta jest na Prawie Pascala ,które mówi , jeżeli na płyn (ciecz lub gaz) w zbiorniku zamkniętym wywierane jest ciśnienie zewnętrzne, to ciśnienie wewnątrz zbiornika jest wszędzie jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu Ze względu na sposób przekazywania energii rozróżniamy dwie grupy napędów hydraulicznych: - napędy hydrokinetyczne- wykorzystujące energię kinetyczną cieczy roboczej, - napędy hydrostatyczne- wykorzystujące głównie energię ciśnienia cieczy roboczej. Źródłami energii w układach hydraulicznych są zwykle różnego rodzaju pompy.Zadanie takiej pompy polega na zasilaniu układu hydraulicznego dostatecznie dużymi ilościami cieczy roboczej pod odpowiednim ciśnieniem. Podstawowe parametry charakterystyczne pomp to wydajność i ciśnienie przy ustalonej prędkości obrotowej elementu pędnego. Pompa pracując wytwarza ciśnienie p panujące w przestrzeni, do której tłoczy ciecz. Moc oddawana przez pompę jest równa iloczynowi jej wydajności i ciśnienia tłoczenia. Natomiast moc pobierana przez pompę z zewnątrz jest większa niż moc oddawana, ze względu na nieuniknione straty mocy w pracującej pompie. Stosunek mocy oddawanej do mocy pobieranej jest określany jako współczynnik sprawności mechanicznej. Ogólna sprawność pompy n jest równa iloczynowi sprawności objętościowej i mechanicznej. Nominalne zapotrzebowanie mocy Zapotrzebowaniem mocy nazywamy moc, jaką należy dostarczyć do pompy w celu wytworzenia wydajności Q przy obciążeniu p i można obliczyć ze wzoru: gdzie: N- zapotrzebowanie mocy, podstawową jednostką miary w układzie SI jest [W], ale zwykle stosuje się większą jednostkę [kW]. p- obciążenie pompy (ciśnienie pracy), podstawową jednostką miary w układzie SI jest [Pa], ale zwykle stosuje się większą jednostkę [MPa], n- sprawność ogólna (całkowita) pompy. Sterowanie hydrauliczne jest kierowaniem pracą maszyny lub urządzenia za pomocą cieczy pod ciśnieniem. Hydrauliczne urządzenia robocze: - SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE Siłownik hydrauliczny służy do przemieszczania lub utrzymywania jakiegoś elementu np. urządzenia przemysłowego. Działanie siłownika polega na wykorzystywaniu naporu cieczy roboczej, dostarczonej pod odpowiednim ciśnieniem przez źródło energii i odpowiednio skierowanej przez urządzenie rozdzielcze. Ogólnie wśród siłowników stosowanych w hydraulicznych układach rozróżnia się siłowniki jednostronnego oraz siłowniki dwustronnego działania. W siłowniku jednostronnego działania wymuszony ruch tłoczyska jest następstwem oddziaływania różnicy ciśnień wywołanej stosownym doprowadzeniem cieczy roboczej pod odpowiednim ciśnieniem. Ruch powrotny tłoczysko wykonuje dzięki naciskowi zewnętrznemu - np.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: napęd_hydrauliczny_.doc
(0) Brak komentarzy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.