profil

System płac

drukuj
satysfakcja 86 % 78 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Temat:Systemy płac. 1.System płac - to zespół zasad obejmujących organizację płac oraz metody ich ustalania i obliczania. Systemy płac:czasowy,czasowo-premiowy,czasowo-prowizyjny,prowizyjny,akordowy 2.System czasowy - płaca w tym systemie określana jest jako miesięczna kwota wynagrodzenia brutto lub jako stawka godzinowa,która w ustaleniu liczby przeprowadzonych godzin i pomnożeniu tych dwóch wielkości pozwala na ustalenie miesięcznego wynagrodzenia brutto.Ten system nie wiąże efektów pracy z wynagrodzeniem. np. 5zł/h razy 8h = 40zł 40zł razy 5dni = 200zł 200 zł razy 4tygodnie = 800zł na miesiąc 3.System czasowo-premiowy - płaca w tym systemie składa się z dwóch części:płacy zasadniczej i premii.Druga część płacy (premia) przyznawana jest za konkretne osiągnięcie pracownika.Pracownik z góry zna wysokość premii. 4.System czasowo-prowizyjny - PROWIZJA - to część wynagrodzenia uzależniona od wysokości uzyskanego obrotu (sprzedaży).Oblicza się ją na podstawie miesięcznego obrotu i stawki prowizyjnej ustalonej oddzielnie dla każdego lub częściej dla grupy pracowników.Ustalona dla grupy pracowników kwota prowizji jest dzielona między pracowników proporcjonalnie do ich wynagrodzenia zasadniczego. PRZYKŁAD ZADANIA:Punkt sprzedaży detalicznej uzyskał w marcu 2003 roku obrót (sprzedaż) wysokości 600000.Stawka prowizyjna dla sklepu wynosi 0,15%.Ustal wynagrodzenie poszczególnych pracowników,jeżeli wiadomo,że ich płace zasadnicze wynoszą odpowiednio: 1)1700 zł 2)1800 zł 3)1900 zł 4)2000 zł (obrót) * obliczamy kwotę prowizji do podziału między pracowników dane:) 100%- 600000 zł 0,15% - x 600000 razy 0,5% 600000 razy 0,15 x = -------------------------- = ------------------------- = 900 zł 100% 100 * następnie ustalamy procentowy udział poszczególnych pracowników sklepu w płacach ogółem 1700 1800 1900 2000=7400 I pracownik 1700 razy 100% ----------------------- = 23% 7400 II pracownik 1800 razy 100% ---------------------- =24,3% 7400 III pracownik 1900 razy 100% ---------------------- =25,7% 7400 IV pracownik 2000 razy 100% ---------------------- =27% 7400 *ustalamy łączne wynagrodzenie I pracownik 900 razy 23 x= -------------- = 207,00 1700 = 1907 100 II pracownik 900 razy 24,3 x = -------------------- = 218,7 1800 = 2018,7 100 III pracownik 900 razy 27 x = ----------------- =243 2000 =2243 100 5.System prowizyjny - silnie wiąże efekty pracy z wynagrodzeniem,bowiem wynagrodzenie zależy wyłącznie od wielkości uzyskanych obrotów (sprzedaży). 6.System akordowy - ten system może być stosowany w przypadku prac,które można określić normami pracy odzwierciedlającymi wysiłek pracownika i warunki jego pracy.System ten jest stosowany przedewszystkim przy pracach związanych z produkcją dóbr i świadczeniem usług.Pracownik otrzymuje w tym systemie wynagrodzenie za ilość wykonanej pracy.Podstawową zaletą tego systemu jest wiązanie wysokości zarobku pracownika z ilością wykonywanej pracy.Rozróżnia się akord indywidualny i zespołowy.Ze względu na stopień motywowania wyróżnia się: a)akord prosty - polega na tym,że za każdy wyprodukowany wyrób pracownik otrzymuje określoną kwotę.Wynagrodzenie to iloczyn ilości produktów i stawki za jeden produkt. b)akord z premią - polega na połączeniu akordu prostego z dodatkową premią jaka jest wypłacona pracownikowi po spełnieniu przez niego pewnych zadań np.zachowanie dobrej jakości.Premia może być określana kwotowo lub procentowo. c)akord progresywny - pracownik w tym systemie otrzymuje wynagrodzenie za każdą sztukę wg kilku stawek ilość wyrobu w stawka za jeden wyrób w sztukach złotówkach do 80 2,00 81-100 2,20 101-120 2,40 121-140 2,60 141-160 2,80 Przykład:Ustal wynagrodzenie pracownika,który wykonał 150 sztuk wyrobów ilość wyrobu ilość wykonanych wyrobów kwota stawka za w sztukach wg stawki za wykonany wyrób do zapłaty 1 wyrób do 80 80 160 2,00 81-100 20 44 2,20 101-120 20 48 2,40 121-140 20 52 2,60 141-160 10 28 2,80


Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: system_płac.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy
Rozkład materiału


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.