profil

Kontrreformacja czy reforma katolicka?

drukuj
satysfakcja 34 % 21 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kontrreformacja czy reforma katolicka?

Kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z opisem wydarzeń związanych z ruchami reformacyjnymi w Europie, oraz tymi określanymi mianem kontrreformacji, brakowało mi jasności co do znaczeń ukrytych za wyżej wymienionymi określeniami. Jednak bliższe spojrzenie na te dwa słowa- reformacja i kontrreformacja, jak się później okazało, sugeruje wiele o zależności panującej między dwoma słowami, a co za tym idzie, o naturze wydarzeń im przypisywanych. Słowo ?kontrreformacja? w oczywisty sposób sugeruje, że ?kontrreformacja? jest odpowiedzią na ?reformację?. Zatem jeszcze bez bliższej znajomości tematu jestem w stanie stwierdzić, że kontrreformacja musi zapewne oznaczać odpowiedź na reformację. Które z pojęć składa się na definicję bardziej trafną w określeniu zjawisk zachodzących po ruchu religijnym i społecznym Marcina Lutra oraz jego ekskomunice?
Niektóre środowiska Kościoła katolickiego już od początków reformacji domagały się zwołania soboru powszechnego, który przeprowadziłby niezbędne reformy, uniemożliwiające rozłam zachodniego chrześcijaństwa. Jednak obrady soboru rozpoczęły się w rzeczywistości dopiero pod koniec 1545 r. w Trydencie. Tak późne jego zwołanie spowodowało, że porozumienie z protestantami było już niemożliwe. Zatem sobór stał się źródłem, z którego płynęły wszystkie założenia walki z różnowiercami, a tym samym formalnym aktem rozpoczęcia kontrreformacji, czyli podjęcia działań mających na celu zwalczanie reformacji. W decyzjach soboru trydenckiego potrafię dostrzec postanowienia, które można byłoby określić mianem reformy katolickiej, sobór przecież ogłosił potrzebę przeprowadzenia szeregu reform wewnątrzkościelnych, które miały doprowadzić do wzmocnienia Kościoła pod względem organizacyjnym, jednakże niewielka ilość takich reform i ich mało znaczący charakter utwierdza mnie w przekonaniu, iż cała działalność Kościoła rzymsko-katolickiego nie była ruchem mającym na celu prawdziwą odnowę chrześcijaństwa, lecz ruchem opartym na przymusowej, desperackiej próbie odzyskania jego utraconej rangi i pozycji. Podczas obrad soboru podjęto decyzję o powołaniu Trybunału Świętej Inkwizycji, z fanatycznym kardynałem Caraffy na czele, którego słowa ?Gdyby mój własny ojciec był heretykiem, zgromadziłbym drewno na stos jego? prezentowały wyraźnie negatywne stanowisko wobec protestantów i chęć ich fizycznej likwidacji,
Czy reforma katolicka, biorąc pod uwagę normy religijne i moralne oraz pamiętając o etymologii wyrazu reforma może realizować się poprzez siłę, nietolerancję, nienawiść?
Dziś nie jesteśmy wstanie ustalić dokładnej liczby ofiar śmiertelnych inkwizycji, prowadzącej śledztwa i skazującej heretyków poprzez procesy sądowe, ponieważ nie pozwalają na to zbyt fragmentarycznie zachowane dane z tamtego okresu jednak przybliżone statystyki budzą przerażenie.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy