profil

satysfakcja 67 % 9 głosów

Kodeks etyczny jako forma publicznego zobowiązania firmy

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Potwierdza ona, że w pewnym sensie wszyscy jesteśmy równi ? wszyscy jesteśmy jednakowo bezbronni i nikt z nas nie będzie miał się lepiej, jeżeli nie będziemy potrafili żyć w zgodzie i pokoju. DOBRA PRAKTYKA WEWNĄTRZ FIRMY Co uważa się za dobrą praktykę? Przez dobrą praktykę będziemy tutaj rozumieć unikanie niesłusznego postępowania i dobre postępowanie zarazem, działanie w sposób właściwy z moralnego punktu widzenia. Unikania niesłusznego postępowania wiąże się z jedną z cnót moralnych ? lub raczej z grupą cnót ? którą sklasyfikowaliśmy jako ?sprawiedliwość?. Cnoty te związane są z obowiązkami mającymi charakter ograniczeń, a więc z bezwzględnymi normami moralności. Unikanie niesłusznego postępowania polega na działaniu w ramach tych ograniczeń. Oprócz sprawiedliwości istnieją również inne cnoty moralne również niezbędne do dobrego życia. Życie w zgodzie i pokoju (unikanie anarchii) uznaliśmy za warunek konieczny, ale niewystarczający do dobrego życia. Oprócz cnoty sprawiedliwości potrzebujemy innych cech charakteru, takich jak człowieczeństwo oraz to, co nazwaliśmy cnotami aspiracyjnymi, one bowiem umożliwiają nam znalezienie w życiu jakiegoś celu. Dobra praktyka a bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie. Jeżeli zgodziliśmy się, że zatrudnienie ludzi do pracy w niebezpiecznych warunkach nie jest jako takie czymś właściwym, to zastanówmy się teraz, w jakim stopniu pracodawcy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracowników, za minimalizowanie ryzyka. Prawo wymaga, aby pracodawcy ?zapewnili tak dalece, jak to jest możliwe w granicach rozsądku, bezpieczeństwo i higienę pracy?. Zanim odpowiemy na te pytania, musimy wyjaśnić, co właściwie uważa się za poinformowanie i dobrowolną zgodę. U podstaw wymogu poinformowania leży przekonanie, że jeżeli zgadzasz się na coś, nie wiedząc, na co się zgadzasz, to twoja zgoda jest pozbawiona wszelkiego znaczenia. Zasada poinformowania i dobrowolnej zgody pozwala pracodawcy przenieść na pracowników odpowiedzialności za ustalenie, jaki stopień ryzyka jest możliwy do przyjęcia. Dobra praktyka przy zatrudnianiu, zwalnianiu i awansowaniu Każdy z nas docenia znaczenie właściwego, z punktu widzenia moralności i rozsądku, traktowania personelu: tu dobry biznes i dobra etyka idą ze sobą w parze. DOBRA PRAKTYKA NA ZEWNĄTRZ FIRMY Dobra praktyka a stosunek do ludzi spoza firmy Te same cnoty moralne, które stanowią podstawę dobrej praktyki wewnątrz firmy, są również podstawą dobrej praktyki członków firmy wobec ludzi z zewnątrz ? dostawców, klientów, inspektorów i wszystkich innych. Odpowiedzialność członków firmy wobec tych z zewnątrz, z którymi pracownicy firmy będący udziałowcami mają jakieś interesy, lub tych, na których życie te interesy wpływają. Ograniczymy naszą dyskusję do dwóch tematów: 1.

Autor maxa3
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (0) Brak komentarzy zobacz wszystkie
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.