profil

Pedeutologia - wykłady

drukuj
satysfakcja 63 % 48 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pojęcie i zadania pedeutologii jako nauki.

PEDEUTOLOGIA- nauka o nauczycielu ( paident'es- nauczyciel , logos-nauka )

Pedeutologia- zajmuję się osobowością nauczyciela i osobliwością zawodu nauczycielskiego.

Zajmuje się:
cechami osobowości nauczycieli (wychowawców) i wpływem tych cech na proces kształcenia i wychowania,rolą społeczną nauczyciela (wychowawcy) oczekiwaniami społecznymi wobec nauczycieli, trudnością roli społecznej
efektywnością kształcenia jako wynikiem pewnej pracy nauczyciela. poziom i zakres wykształcenia nauczyciela dobór kandydatów do zawodu nauczyciela

Ujęcie osobowościowe nauczyciela- struktura osobowości nauczyciela, właściwości osobowe składające się na osobowość nauczyciela, pożądane cechy osobowości nauczyciela, poglądy polskich pedagogów na osobowości nauczyciela.

OSOBOWOŚC NAUCZYCIELA- cechy, kompetencje, powołanie

POGLĄDY POLSKICH PEDAGOGÓW

Jan Władysław Dawid
Stwierdził że najważniejsze w nauczycielu jest miłośc dusz ludzkich, sympatia do innych,znaczenie osobowości,powołanie nauczycielskie.

Zygmunt Mysłakowski
Uznał, że najważniejszy jest talent pedagogiczny,że z tym człowiek sie rodzi.

Stefan Szuman
Mówił o talencie jak o bogactwie osobowości, oraz umiejętnośc sprzedaży osobowości.

Mieczysław Kreutz
Powiedział, że osobowośc nauczyciela/wychowawcy jest zdolnością sugestywną, sednem profesji,skłonnością do społecznego oddzaiływania.

Stefan Baley
Powiedział, że wiedza jest do nauczenia,strona wychowawcza jest najważniejsza.

Maria Grzegorzewska
Nauczyciel może byc wyzwalający(miłośc,ład,porządek) i działac groźbą,nakazem

STRUKTURA OSOBLIWOŚCI NAUCZYCIELA :

- Niejasnośc roli ( brak wymiennych kryteriów jego zawodowej doskonałości )

- Wewnętrzna niespójnośc ( oczekiwania nauczyciela są tak złożone, że spełnienie
jednych wyklucza spełnienie drugich)

- Trudnośc psychologiczna (wysokośc kosztów psychicznych)

- Niezgodnośc z innymi rolami ( np. role rodzinne i zawodowe)

Ujęcie kompetencyjne nauczyciela- pojęcie kompetencji i kwalifikacji zawodowych , klasyfikacje kompetencji nauczycielskich, koncepcje kształcenia nauczycieli.

KOMPETENCJE NAUCZYCIELSKIE- jest to struktura poznawcza złożona z umiejętności wiedzy,
dyspozycji i postaw niezbędnych do skutecznej realizacji zadań pedagogicznych. Koncepcja nauczycielska
jest pochodną koncepcji kształcenia nauczyciela.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE - rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych
zadań zawodowych (w wybranej specjalności).

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: pedeutologia_-_wykłady.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy