profil

satysfakcja 65 % 40 głosów

Pedeutologia - wykłady

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Pojęcie i zadania pedeutologii jako nauki. PEDEUTOLOGIA- nauka o nauczycielu ( paident'es- nauczyciel , logos-nauka ) Pedeutologia- zajmuję się osobowością nauczyciela i osobliwością zawodu nauczycielskiego. Zajmuje się: cechami osobowości nauczycieli (wychowawców) i wpływem tych cech na proces kształcenia i wychowania,rolą społeczną nauczyciela (wychowawcy) oczekiwaniami społecznymi wobec nauczycieli, trudnością roli społecznej efektywnością kształcenia jako wynikiem pewnej pracy nauczyciela. poziom i zakres wykształcenia nauczyciela dobór kandydatów do zawodu nauczyciela Ujęcie osobowościowe nauczyciela- struktura osobowości nauczyciela, właściwości osobowe składające się na osobowość nauczyciela, pożądane cechy osobowości nauczyciela, poglądy polskich pedagogów na osobowości nauczyciela. OSOBOWOŚC NAUCZYCIELA- cechy, kompetencje, powołanie POGLĄDY POLSKICH PEDAGOGÓW Jan Władysław Dawid Stwierdził że najważniejsze w nauczycielu jest miłośc dusz ludzkich, sympatia do innych,znaczenie osobowości,powołanie nauczycielskie. Zygmunt Mysłakowski Uznał, że najważniejszy jest talent pedagogiczny,że z tym człowiek sie rodzi. Stefan Szuman Mówił o talencie jak o bogactwie osobowości, oraz umiejętnośc sprzedaży osobowości. Mieczysław Kreutz Powiedział, że osobowośc nauczyciela/wychowawcy jest zdolnością sugestywną, sednem profesji,skłonnością do społecznego oddzaiływania. Stefan Baley Powiedział, że wiedza jest do nauczenia,strona wychowawcza jest najważniejsza. Maria Grzegorzewska Nauczyciel może byc wyzwalający(miłośc,ład,porządek) i działac groźbą,nakazem STRUKTURA OSOBLIWOŚCI NAUCZYCIELA : - Niejasnośc roli ( brak wymiennych kryteriów jego zawodowej doskonałości ) - Wewnętrzna niespójnośc ( oczekiwania nauczyciela są tak złożone, że spełnienie jednych wyklucza spełnienie drugich) - Trudnośc psychologiczna (wysokośc kosztów psychicznych) - Niezgodnośc z innymi rolami ( np. role rodzinne i zawodowe) Ujęcie kompetencyjne nauczyciela- pojęcie kompetencji i kwalifikacji zawodowych , klasyfikacje kompetencji nauczycielskich, koncepcje kształcenia nauczycieli. KOMPETENCJE NAUCZYCIELSKIE- jest to struktura poznawcza złożona z umiejętności wiedzy, dyspozycji i postaw niezbędnych do skutecznej realizacji zadań pedagogicznych. Koncepcja nauczycielska jest pochodną koncepcji kształcenia nauczyciela. KWALIFIKACJE ZAWODOWE - rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych (w wybranej specjalności). NASTĘPUJĄCE KONCEPCJE KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELA: Koncepcja według Tadeusza Lewowickiego: 1. Ogólnokształcąca (bogata wiedza ogólna) 2. Personalistyczna (nauczyciela kształci się jako osobowośc, indywidualnośc) 3. Pragmatyczna (wykształcenie nauczyciela biegłego, sprawnego w działaniu) 4. Specjalistyczna (nauczyciel musi byc specjalistą w jednej specjalizacji) 5. Progresywna (przygotowuje nuczyciela do zmian,rozwoju siebie,naucza kreatywności) 6. Wielostronna (połączenie wszystkich wyżej wymienionych) Koncepcja według Taraszkiewicza: 1. Kompetencje merytoryczne 2. Dydaktyczno- metodyczne 3. Wychowawcze Koncepcja według Szempuch: 1. Kompetencje interpretacyjno- komunikacyjne (umiejętnośc rozumienia i definiowania sytuacji edukacyjnych) 2. Kompetencje kreatywności (pomysłowośc, otwartośc na zmiany) 3. Kompetencje współdziałania (skutecznośc zachowań prospołecznych nauczyciela) 4. Kompetencje pragmatyczne (polegają na umiejętności planowania,organizowania) 5. Kompetencje informatyczno-medialne (umiejętnośc wykorzystania technologi informatycznych i komunikacyjnych w nauczniu) Koncepja według Stanisława Dylaka: 1. Kompetencje bazowe 2. Kompetencje konieczne 3. Kompetencje porządane Koncepcja według Roberta Kwaśnica: 1. Kompetencje praktyczno- moralne 2. Kompetencje techniczne 5. Rola społeczna nauczyciela i jej osobliwości. ROLE SPOŁECZNE- oczekiwane postawy i zachowania których oczekują od nas inni OSOBLIWOŚCIĄ KAŻDEJ ROLI SPOŁECZNEJ JEST: - Nie jasnośc roli i wewnętrzna niespójnośc - Każda jednostka należy do wielu kategorii społecznych i oczekuje się od niej wykonywania wielu ról - Rola społeczna jest cały czas w ruchu, rozwija się - Jednostka pełniąc rolę może wpływac na zmianę oczekiwań wobec tej roli WYBRANE ROLE NAUCZYCIELA - Tłumacza - Stymulatora i Animatora - Organizatora i konsultanta - Koordynatora i Integratora - Satysfaktora - Diagnostyka jest dla dziecka emocjonalne podejście do osób dorosłych , dziecko jest bezkrytyczne w stosunku do osób dorosłych. 2. Dla uczniów w średnim wieku szkolnym jest to taki czas kiedy autorytet nauczyciela jest związany z wartościowaniem tego nauczyciela, jego zachowań szczególnie w relacji z uczniem. 3. Dla uczniów w starszym wieku szkolnym autorytet nauczyciela opiera sie na wiedzy merytorycznej, na umiejętnościach dydaktycznych(profezjonalizm nauczycielski), na etyce ogólnej.


Autor joannawronka
Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: pedeutologia_-_wykłady.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.